Družba Domplan d.d. se ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti,
ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo,
vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov.

 


 

OBVESTILO

Zaradi tehničnih težav boste ta mesec prejeli položnice

v torek (20. marca) ali sredo (21. marca).

Za nevšečnosti se vam opravičujemo.

 


  

Vile Brdo

 


 

 

 Spoštovani odjemalci zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj,

Občine Naklo in dela Občine Šenčur.

 

Skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom

(Ur.l.RS št. 61/16) se bo s 1. januarjem 2017 zaključil

obračun zemeljskega plina v kubičnih metrih

in pričel obračun zemeljskega plina v kWh.

 

Cena zemeljskega plina bo tako podana v EUR/kWh.

 

Cena zemeljskega plina s 1.1.2017 znaša 0,02366 EUR/kWh.

Operaterji sistemov zemeljskega plina bodo na plinomerih izmerjene kubične

metre plina pretvorili v energijske enote kWh (oziroma MWh) in pri tem

upoštevali kurilnost zemeljskega plina v zadnjem mesecu.

Poleg zemeljskega plina se bodo s 1.1.2017 v energijskih enotah

obračunali tudi omrežnina ter vsi prispevki in trošarina. 

 

Skladno z evropsko zakonodajo na področju zemeljskega plina se

pri preračunu iz volumskih enot v energijske enote upošteva

zgornja kurilnost (gross caloric value - GCV).

 

Končni odjemalci bodo s prehodom na obračun v kWh plačevali

toliko energije, kolikor jo bodo prejeli, hkrati pa bo

lažja primerjava z ostalimi energenti.

Slovenija je z uvedbo obračuna v kWh nekoliko počakala in

je sedaj še ena zadnjih držav članic EU, ki uvaja ta prehod.

 

Cena plina in ostali stroški distribucije so
razvidni iz cenika (CENIK PLINA).
 

Način preračuna porabe plina iz količine (m3)
v energijo (kWh)in primer izračuna
  (IZRAČUN).

 

Objava informacij v povezavi z določanjem obračunskih količin

zemeljskega plina(INFORMACIJA)

 

  


  

Energetske izkaznice

 


 

Portal upravljanja stavb

 

 

Portal odčitkov plina 

 

 

Upravljanje stavb

 

 

Ponudba nepremičnin

 

 Uradne ure za storitve upravljanja

PONEDELJEK: od 10. do 14. ure

SREDA: od 13. do 16. ure

PETEK: od 10. do 11.30 ure

Brez predhodne najave strank izven uradnih ur ne sprejemamo. 

Telefonska pojasnila
(obračun obratovalnih stroškov)

TOREK, ČETRTEK: od 11. do 13. ure

SREDA: od 11. do 12. ure