pixel

Navodilo za sporočanje podatkov o trošilih (za vse odjemalce zemeljskega plina razen gospodinjskih odjemalcev)

Skladno z Energetskim zakonom (EZ-UPB 2, Uradni list št. 27/2007, v nadaljevanju: zakon) morajo odjemalci, razen gospodinjskih, sistemskemu operaterju, na katerega omrežje so priključeni, sporočiti podatke o svojih trošilih. V ta namen objavljamo obrazec za sporočanje podatkov o trošilih. Prosimo vas, da obrazec izpolnete in nam ga pošljete po pošti.

OBRAZEC:

Obrazec za sporočanje podatkov o trošilih (doc)

Obrazev za sporočanje podatkov o trošilih (PDF)

 

V rubriki namen uporabe zemeljskega plina obkrožite tisto številko (od 1 do 12), pod katero je navedena ustrezna uporaba zemeljskega plina na vašem odjemnem mestu. Vsi odjemalci razen posebnih odjemalcev obkrožijo eno izmed številk od 1 do 10 razen posebnih odjemalcev. Posebni odjemalci obkrožijo številko 11 ali 12. V skladu z zakonom so posebni odjemalci:

  • gospodinjski odjemalci;
  • odjemalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (vključno z rehabilitacijo in nego), vzgojno-varstveno dejavnost, izobraževalno dejavnost, in socialno varstveno dejavnost ter vsi odjemalci, ki prevzemajo plin za ogrevanje prostorov, namenjenih nastavitvi ljudi (študentski domovi, hoteli in druge stavbe, ki se uporabljajo za prenočitvene zmogljivosti, in podobno);
  • odjemalci, ki prevzemajo zemeljski plin za proizvodnjo toplote za ogrevanje prostorov odjemalcev iz prve in druge alineje, in sicer v obsegu, kolikor je to potrebno za proizvodnjo te toplote.

 

Izpolnjen, požigosan in podpisan obrazec nam pošljite na naslov:

 

DOMPLAN d.d.
Bleiweisova 14
4000 KRANJ


Če obrazca ne bomo prejeli, bomo uporabili podatke, ki jih vodimo v naših evidencah.

 

Vodja PE Energetika:
Andrej Krč, univ. dipl. ing. str

 

 

Obrazec

Obrazec - sporočanje podatkov o trošilih:
OBRAZEC (DOC)
OBRAZEC (PDF)