pixel

Splošno o zemeljskem plinu

Prednost Republike Slovenije in našega plinovodnega sistema je, da je Slovenija priključena na mednarodne plinovode, po katerih se Evropa oskrbuje pri največjih svetovnih proizvajalcih in uvoznikih zemeljskega plina: Rusiji in Alžiriji.

Na tak način je zagotovljena neprekinjena dobava zemeljskega plina. Zaloge obstoječih najdišč so zagotovljene za nadaljnjih 70 let, poleg tega pa odkrivajo vedno nova nahajališča. Z odprtjem trga se bo zanesljivost še povečala.


Glavna nahajališča zemeljskega plina, iz katerih se napaja evropski plinovodni sistem, se nahajajo v Sibiriji, na Norveškem in v Alžiriji. Zemeljski plin prihaja v Slovenijo po visokotlačnih plinovodih pri Mariboru in Novi Gorici. Možnost dobave zemeljskega plina iz različnih nahajališč in velikih podzemnih skladišč zagotavlja Sloveniji nemoteno oskrbo končnih porabnikov.
 
Glavni dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji je GEOPLIN d.o.o. Distribucijo plina za široko potrošnjo v Mestni občini Kranj izvaja DOMPLAN d.d.
 
Zemeljski plin je sestavljen iz 93% metana (CH4), 6% etana (C2H6) in 1% ostalih snovi kot so ogljikov dioksid (CO2), dušik (N), itd.
 
Pri gorenju zemeljskega plina poteka kemična reakcija, katere produkti so toplota, ogljikov dioksid (CO2) in voda para (H2O). Zemeljski plin spada med ekološko najbolj sprejemljiva goriva.
 
Poraba plina se meri s plinomeri v Sm³ – (standardni kubični meter = količina plina pri temperaturi 15 °C in tlaku 1013,25 mbar v 1m³ prostornine).