Družba Domplan obvešča svoje odjemalce, da bo z dnem 1. 11. 2022 prenehala z dejavnostjo dobave zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.

Razmere na trgu zemeljskega plina so za dobavitelje trenutno zelo zahtevne zaradi vladne regulacije cene zemeljskega plina ter izjemno visokih cen zemeljskega plina na borzi. Dobavitelji s strani države nimamo nikakršnih zagotovil glede povračila škode zaradi regulirane cene, zato smo bili z namenom zagotavljanja likvidnosti in finančne stabilnosti družbe primorani sprejeti odločitev o opustitvi dejavnosti dobave zemeljskega plina.

 

V družbi Domplan nadaljujemo z opravljanjem ostalih naših dejavnosti, tudi kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Kranja, Nakla in Šenčurja, kjer bomo še naprej skrbeli za varno in zanesljivo distribucijo zemeljskega plina ter nadaljnji razvoj te dejavnosti.

 

Kaj se spremeni glede na skupino odjemalcev:

  • Kotlovnice v upravljanju družbe Domplan: družba Domplan, d.d. bo do 1. 11. 2022 normalno dobavljala zemeljski plin za vaše kotlovnice, po 1. 11. 2022 bomo kot upravnik stavbe oziroma kotlovnice zagotovili, da bo dobava nemotena. Za dodatna pojasnila smo na voljo preko elektronske pošte upravljanje@domplan.si.
  • Skupna kotlovnica Planina: zemeljski plin za skupno kotlarno oziroma toplotne podpostaje je za objekte na Planini zagotovljen. Dobavo zemeljskega plina zagotavlja dobavitelj družba ECE d.o.o.. Za dodatna pojasnila smo na voljo preko elektronske pošte energetika@domplan.si.
  • Plinske peči v etažni lastnini: družba Domplan, d.d. bo, do 1. 11. 2022, normalno dobavljala zemeljski plin za vašo etažno plinsko peč. V tem času, do 1. 11. 2022, boste morali kot etažni lastniki poiskati novega dobavitelja zemeljskega plina. Postopek za ureditev vam bomo pomagali izpeljati. 

Postopek menjave dobavitelja lahko najdete na spletni strani Agencije za energijo (www.agen-rs.si), za pomoč pri menjavi pa nas lahko kontaktirate tudi na telefonsko številko 04 20 68 800 od 7.00 do 14.00 ure in po elektronski pošti na naslovu energetika@domplan.si.

 


 

STROŠKI OGREVANJA V OGREVALNI SEZONI 2022/2023

Obvestilo o stroških ogrevanja v ogrevalni sezoni 2022/2023 in o razpisu za izbiro najugodnejšega dobavitelja zemeljskega plina za ogrevalno sezono 2022/2023 ... PREBERITE VEČ

 


 

 

Gradimo oskrbovana stanovanja

Vile Brdo

 

 


 

Za kvalitetno in nemoteno toplotno oskrbo več kot 7.000 odjemalcev, priključenih na skupne kotlovnice in več kot 3.000 odjemalcev zemeljskega plina skrbi 22 strokovno usposobljenih energetikov.

 

  

 

 

V današnjem času se lastniki nepremičnin-večstanovanjskih stavb vse bolj zavedajo, da je kvalitetno upravljanje oziroma gospodarjenje stavb pomemben dejavnik ohranjanja vrednosti in kakovosti nepremičnine in da dober upravnik lahko močno pripomore h kakovosti bivanja v večstanovanjskih stavbah.

 

 

Družba Domplan, d.d. se ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti, ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov.

Za vse ki se odločate graditi hišo ali kupujete parcelo za gradnjo vam v našem podjetju nudimo nabor storitev, ki vam bodo v pomoč pri vaši odločitvi.

   

 

Na vseh področjih delovanja želimo doseči najvišje standarde kakovosti ter biti vodilni izvajalec storitev na Gorenjskem ter med vodilnimi v Sloveniji. S stalnimi napori za izboljšanje naših storitev želimo povečevati našo konkurenčnost, zagotoviti poslovno uspešnost in vplivati na kvaliteto okolja v katerem delujemo.

   

 

Portal upravljanja stavb

 

 

Arhivski portal E-domplan
(dostop bo na voljo do 30. 9. 2022)

 

 

Obrazci 

 

 

Menjava dobavitelja plina

 

MENJAVA DOBAVITELJA PLINA

 

Portal odčitkov plina 

 

  

 

Cenik storitev

 

 

 Cenik nabave protivirusne zaščite

 

Cenik odjema plina za gospodinjstva (velja od 01. 09. 2022):

 

 

Cenik odjema plina za gospodinjstva (velja od 01. 10. 2022):

 

 

Uradne ure za storitve upravljanja

KRANJ

PONEDELJEK: od 10. do 14. ure

SREDA: od 13. do 16. ure

PETEK: od 10. do 11.30 ure

TRŽIČ in ŠKOFJA LOKA

PONEDELJEK: od 10. do 14. ure

SREDA: od 13. do 16. ure

 

Brez predhodne najave strank izven uradnih ur ne sprejemamo. 

  

 

Telefonska pojasnila obračun za obratovalnih stroškov

PONEDELJEK, TOREK in ČETRTEK:

med 10.30 in 12.30 uro;

PETEK:

med 10.30 in 11.30 uro.

 

Za medije

 

 


Zaupanja vreden upravnik