OBVESTILO V ZVEZI S PUŠČANJEM PLINA V BRITOFU

Kranj, 5. 12. 2019 ob 09:12

 

Domplan, d.d., kot koncesionar operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v Mestni občini Kranj in investitor izgradnje plinovodnega obrežja na območju Britofa, ki se gradi sočasno z izgradnjo ostale infrastrukture v sklopu projekta GORKI 2, katere investitorica je Mestna občina Kranj, v zvezi z nesrečo, ki se je zgodila ob eksploziji plina v vodovodnem jašku pojasnjuje, da je do eksplozije plina prišlo še v času gradnje plinovodnega omrežja, katero s strani izvajalcev gradnje še ni bilo predano v upravljanje družbi Domplan d.d.. Tekom gradnje, točneje v oktobru 2019, je bil izveden tlačni preizkus obravnavanega plinovodnega odseka, ki ga je plinovod uspešno prestal, kot to izhaja tudi iz zapisnika o tlačnem preizkusu. 


Kljub zgoraj navedenim dejstvom, iz katerih jasno izhaja, da Domplan d.d. še ne upravlja s predmetnim plinskim omrežjem, se je Domplan d.d. v petek popoldan, torej nemudoma po pridobitvi informacije o zaznavi uhajanja plina na območju Britofa, vključil v ugotavljanje in iskanje vzroka puščanja plina. Celotni odsek plinovoda v gradnji je bil nemudoma zaprt, v sodelovanju s pristojnimi institucijami se je pristopilo k ugotavljanju potencialnih lokacij puščanja plina. Tekom včerajšnjega dne je bila locirana poškodba plinovoda, ki je za tem bila uspešno sanirana. V predmetnem odseku plinovoda ni zemeljskega plina oz. še vedno ni v funkciji.

 

V družbi Domplan, d.d. smo veseli novic, da je stanje poškodovanih v nesreči stabilno in da ne bodo imeli večjih posledic ali trajnih poškodb. Želimo jim hitro in popolno okrevanje.

 
 

 

Na podlagi odloka o varstvu zraka https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2683/odlok-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-na-obmocju-mestne-obcine-kranj in sprejetega odloka o prednostnem načinu ogrevanja v Mestni občini Kranj lahko občani MO Kranj pridobijo nepovratno finančno spodbudo tudi za ukrep zamenjave stare kurilne naprave z visoko učinkovito kurilno napravo na zemeljski plin - https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=89

 

 

Družba Domplan d.d. se ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti, ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov.

Za vse ki se odločate graditi hišo ali kupujete parcelo za gradnjo vam v našem podjetju nudimo nabor storitev, ki vam bodo v pomoč pri vaši odločitvi.

   

 

Na robu Kokrice pri Kranju v delno pozidanem delu med cesto na Brdo in cesto na Belo smo začeli graditi manjše naselje večstanovanjskih hiš.Naselje bo zaznamovala lepa okolica s pogledi na travnike, gozdove, griče in gore.

   

  

Vile Brdo

 

 

Na vseh področjih delovanja želimo doseči najvišje standarde kakovosti ter biti vodilni izvajalec storitev na Gorenjskem ter med vodilnimi v Sloveniji. S stalnimi napori za izboljšanje naših storitev želimo povečevati našo konkurenčnost, zagotoviti poslovno uspešnost in vplivati na kvaliteto okolja v katerem delujemo.

   

 

Portal upravljanja stavb

 

 

Obrazci 

 

 

Portal odčitkov plina 

 

 

Cenik storitev

 

 

Cenik odjema plina za gospodinjstva (velja od 01. 04. 2019):

 

 

Uradne ure za storitve upravljanja

PONEDELJEK: od 10. do 14. ure

SREDA: od 13. do 16. ure

PETEK: od 10. do 11.30 ure

Brez predhodne najave strank izven uradnih ur ne sprejemamo. 

Telefonska pojasnila
(obračun obratovalnih stroškov)

TOREK, ČETRTEK: od 11. do 13. ure

SREDA: od 11. do 12. ure

 
Zaupanja vreden upravnik