pixel

Na podlagi 4. točke 118. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21), Uredbe 2017/1938/(EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 ter 15. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 97/20 in 204/21 – ZOP) operater distribucijskega sistema 

 

Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj za geografska območja Mestna občina Kranj, občina Naklo in I.,II. in IV. ožje območje občine Šenčur objavlja

NAČRT NUJNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE ZAŠČITENIH ODJEMALCEV V PRIMERU IZREDNIH RAZMER 

za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih razmer.

 

Povezava do ukrepov: NAČRT NUJNIH UKREPOV