pixel

AKCIJA NOVA PLINSKA PEČ

Akcijska ponudba zamenjave obstoječe kurilne naprave s plinsko kondenzacijsko napravo velja za fizične osebe, ki imate omogočeno priključitev vašega objekta na plinovodno omrežje.

 

Nudimo vam ugodni paket za zamenjavo vaše obstoječe kurilne naprave, ter prehod na ogrevanje objekta in pripravo tople sanitarne vode z zemeljskim plinom.

 

Izbira zemeljskega plina kot energent je ekološko sprejemljivejša od uporabe ostalih fosilnih goriv, hkrati pa tudi cenejša.

 

Z uporabo zemeljskega plina bo vaš dom enako topel toda za bistveno nižjo ceno. Ponujamo vam varčne in okolju prijazne plinske peči Vaillant v paketih za ogrevanje vaše hiše ali stanovanja.

 

Akcijska ponudba velja v letu 2022

Prednosti ogrevanja z zemeljskim plinom

 

Zemeljski plin je cenejši od kurilnega olja. Pri povprečni porabi 2500 litrov kurilnega olja na leto boste v primeru zamenjave energenta ter kotlovske opreme prihranili do 1280 €/letno. S tem prihrankom se lahko v 2 do 5 letih (odvisno od vrednosti vgrajene opreme) pokrije celotna investicija v prenovo kotlovnice in zamenjavo energenta.

 

Izračun prihrankov je narejen v primerjavi s kondenzacijsko plinsko pečjo s povprečnim izkoristkom 98% in 15 let starim oljnim kotlom s povprečnim izkoristkom 85%.

 

Tabela 1: Prihranki izračunani na podlagi cen energentov iz julija 2019

 

Ekološka sprejemljivost. Od vseh fosilnih goriv, ki se uporabljajo za ogrevanje objektov, ima zemeljski plin najmanjši vpliv na onesnaževanje okolja. Zemeljski plin je »čisto« gorivo. Sestavljeno iz 93% metana (CH4), 6% etana (C2H6) in 1% ostalih snovi (kot so ogljikov dioksid (CO2), dušik (N), itd). Pri zgorevanju zemeljskega plina poteka kemična reakcija, katere glavni produkti so toplota, ogljikov dioksid (CO2) in vodna para (H2O).

Varna uporaba zemeljskega plina je zagotovljena s pravilno projektirano in brezhibno izvedeno plinsko instalacijo. Za varno uporabo je pomembno tudi redno vzdrževanje plinskih naprav in instalacije, ter spoštovanje navodil o uporabi zemeljskega plina. 

 

 

 

AKCIJSKI PAKET VKLJUČUJE OPREMO PRIZNANEGA IN KVALITETNEGA PROIZVAJALCA OGREVALNE OPREME »Vaillant«

 

Lastnosti kotlovske opreme:

 • Sodobno oblikovanje
 • Kompaktna izdelava
 • Visok izkoristek (98%)
 • Energetski razred A+
 • Preprosta uporaba
 • Sestavni deli najvišje evropske kakovosti
 • Dvoletna garancija z možnostjo podaljšanja na pet let
 • Okoljska prijaznost - izpusti emisij NOx in CO2 so bistveno pod zakonskimi mejami
 • Največja možna učinkovitost – kondenzacijska plinska peč obratuje v razponu moči od 4,2 do 21,2 kW


V treh korakih do varčnega ogrevanja

1. Pokličite in se dogovorite za ogled

Pokličite Domplanovega strokovnjaka na številko: 04 20 68 811 oz. 031 538 675 in se dogovorite za ogled objekta.

 

2. Priprava ponudbe

Po opravljenem ogledu vam bomo v roku 10 dni pripravili ponudbo za zamenjavo obstoječe  kurilne naprave po principu »ključ v roke«. Osnova za pripravo ponudbe je »Paket hiša«, ki v grobem vsebuje:

 

"Paket Hiša" 20 kW kondenzacijska plinska peč + grelnik vode 120L + dimovodna napeljava + plinska napeljava / (projektna dokumentacija, plinski kondenzacijski kotel, regulacijski sklop, sobni termostat, zunanje temperaturno tipalo, dimovodna napeljava izvedbe C93X do 10m, dimnikarsko soglasje, notranja plinska napeljava do 10m, povezave na obstoječ sistema ogrevanja do 5m, priprave tople sanitarne vode do 5m in odvod kondenzata do 4m)

 

*Informativna vrednost posameznega paketa z možnostjo brezobrestnega obročnega odplačevanja je opisana na zadnji strani brošure.

 

3. Izvedba projekta

Po vaši potrditvi ponudbe, ter podpisom pogodbe sledi izvedba projekta s strani pooblaščenega izvajalca, ki zajema: 

 • Izdelavo tehnične dokumentacije za plinifikacijo objekta
 • Vgradnjo nove kotlovske opreme in izdelavo plinske in dimovodne napeljave
 • povezave na obstoječ sistem ogrevanja in priprave tople sanitarne vode
 • Pridobitev dimnikarskega soglasja
 • Zagon in nastavitve kurilne naprave

 

Informativna cena paketa

Domplanova paketna ponudba za zamenjavo kurilne naprave je približno 10% cenejša od preostale ponudbe na trgu. Poleg nizke cene kvalitetnih kotlov Vaillant vam nudimo možnost obročnega odplačevanja.

 

Informativna cena paketa znaša: 

 

"Paket Hiša H" (20 kW plinska peč) za 4.500 EUR*

 

*Cena posameznega paketa je določena na podlagi enotnih cen in povprečnih količin potrebnih materialov in del z upoštevanim DDV. Natančna vrednost investicije bo podana po opravljenem ogledu s strani domplanovega strokovnjaka. Ponujeni paket je mogoče kombinirati z vgradnjo močnejše plinske peči,  s stenskim grelnikom tople sanitarne vode volumna V=75l ali s toplotno črpalko za pripravo tople sanitarne vode, vse proizvajalca Vaillant. 

 

Možnost obročnega odplačevanja

Strankam nudimo možnost brezobrestnega odplačevanja investicije v 24 mesečnih obrokih. Informativna vrednost posameznega obroka se izračuna glede na končno vrednost investicije in dogovorjeno število obrokov.

 

Možnost brezobrestnega odplačevanja investicije nudimo strankam, ki z družbo Domplan d.d. podpišejo pogodbo o dobavi zemeljskega plina za nedoločen čas, z možnostjo prekinitve pogodbe po poplačilu vseh obveznosti iz naslova zamenjave plinske naprave.* 

 

*Konkurenčna cena dobave zemeljskega plina se ves čas trajanja pogodbe usklajuje z aktualnim cenikom dobave zemeljskega plina, do katerega dostopate s klikom na povezavo: AKTUALNI CENIK DOBAVE ZEMELJSKGA PLINA.

 

PRENESI BROŠURO