pixel

OBVESTILO V ZVEZI S PUŠČANJEM PLINA V BRITOFU

Kranj, 5. 12. 2019 ob 09:12

 

Domplan, d.d., kot koncesionar operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v Mestni občini Kranj in investitor izgradnje plinovodnega obrežja na območju Britofa, ki se gradi sočasno z izgradnjo ostale infrastrukture v sklopu projekta GORKI 2, katere investitorica je Mestna občina Kranj, v zvezi z nesrečo, ki se je zgodila ob eksploziji plina v vodovodnem jašku pojasnjuje, da je do eksplozije plina prišlo še v času gradnje plinovodnega omrežja, katero s strani izvajalcev gradnje še ni bilo predano v upravljanje družbi Domplan d.d.. Tekom gradnje, točneje v oktobru 2019, je bil izveden tlačni preizkus obravnavanega plinovodnega odseka, ki ga je plinovod uspešno prestal, kot to izhaja tudi iz zapisnika o tlačnem preizkusu. 


Kljub zgoraj navedenim dejstvom, iz katerih jasno izhaja, da Domplan d.d. še ne upravlja s predmetnim plinskim omrežjem, se je Domplan d.d. v petek popoldan, torej nemudoma po pridobitvi informacije o zaznavi uhajanja plina na območju Britofa, vključil v ugotavljanje in iskanje vzroka puščanja plina. Celotni odsek plinovoda v gradnji je bil nemudoma zaprt, v sodelovanju s pristojnimi institucijami se je pristopilo k ugotavljanju potencialnih lokacij puščanja plina. Tekom včerajšnjega dne je bila locirana poškodba plinovoda, ki je za tem bila uspešno sanirana. V predmetnem odseku plinovoda ni zemeljskega plina oz. še vedno ni v funkciji.

 

V družbi Domplan, d.d. smo veseli novic, da je stanje poškodovanih v nesreči stabilno in da ne bodo imeli večjih posledic ali trajnih poškodb. Želimo jim hitro in popolno okrevanje.