pixel

OBVESTILO O NOVEM DOBAVITELJU ZEMELJSKEGA PLINA in NASVETI ZA RACIONALNO RABO ENERGIJE

Obvestilo o novem dobavitelju zemeljskega plina in nasvete za racionalno rabo energije dostopate lahko s klikom na: OBVESTILO in NASVETI

 


 

 

Aktivnosti Domplana ob sanaciji in nadzoru plinovodnega omrežja

Domplan, d.d. z vsem svojim strokovnim znanjem in izkušnjami aktivno sodeluje pri odpravljanju posledic na območju Britofa po eksploziji plina v vodovodnem jašku. Naslednji dan po nesreči je bil na delu, kjer je bila koncentracija plina največja, opravljen izkop. Izkop je potrdil naš sum, da gre tudi tokrat za poškodbe plinske cevi z gradbeno mehanizacijo.

 

Nestrokovni gradbeni posegi na območju plinovoda so nevarni

Ni bilo prvič, da so bili v zaščitenem varovalnem pasu plinovoda nepooblaščeno in nezakonito opravljeni gradbeni posegi pri izgradnji druge komunalne infrastrukture.

 

V konkretnem primeru se je na Britofu na območju plinovoda očitno zgodil nestrokoven in nedovoljen gradbeni poseg v varovalnem pasu plinovoda ob naknadnih posegih v komunalno infrastrukturo, o katerem nas izvajalci niso obvestili. Prav tako nas niso obvestili o poškodbi, pač pa so z zemljo zakrili in tako prikrili svojo napako, kar je nedopustno.

 

Tako nismo vedeli, da je plinovod poškodovan, saj je bil pred tem trdnostno in tesnostno preizkušen in je bil varen ter brezhibno pripravljen za začetek delovanja. V zadnjem letu smo na enak način zabeležili 15 poškodb nepooblaščenih gradbenih posegov in poškodb z gradbeno mehanizacijo na novo zgrajenem plinovodu, 6 pa na delujočem plinovodu.

 

Na enak način so nam z gradbeno mehanizacijo poškodovali tudi plinovod Orehovlje, ki smo ga morali nemudoma ponovno sanirati. Zato resno opozarjamo, da se morajo gradbena podjetja zavedati občutljivosti gradbenih posegov v bližini varovanega območja plinovoda. Zaradi varnosti prebivalstva morajo gradbena dela na komunalni infrastrukturi opravljati usposobljeni in odgovorni delavci, ki delo opravijo strokovno in varno.

 

Poškodovane dele plinovoda na Britofu smo nemudoma zamenjali in ponovno opravili vse preizkuse, tako da je plinovod ponovno varen. Ta del plinovoda ni priključen na omrežje in v njem za sedaj ni plina. Bo pa trajalo še nekaj časa, da bo plin v celoti izšel iz okoliške zemljine. Koncentracije plina v zemljini so zdaj minimalne in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje prebivalstva. Domplan d. d. bo še naprej sodeloval v vseh postopkih za razjasnitev okoliščin, ki so botrovale eksploziji plinovoda in sodeloval z vsemi deležniki, še zlasti z občani.

 

Na dežurni številki naše službe za energetiko 04/ 206 88 00 so naši sodelavci vse dni v tednu in ob vseh urah na voljo za pojasnila in obvestila. 

 

Preberite še:

OBVESTILO V ZVEZI S PUŠČANJEM PLINA V BRITOFU z dne 5. 12. 2019

  


 

 

OBVESTILO V ZVEZI S PUŠČANJEM PLINA V BRITOFU

Kranj, 5. 12. 2019 ob 09:12

 

Domplan, d.d., kot koncesionar operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v Mestni občini Kranj in investitor izgradnje plinovodnega obrežja na območju Britofa, ki se gradi sočasno z izgradnjo ostale infrastrukture v sklopu projekta GORKI 2, katere investitorica je Mestna občina Kranj, v zvezi z nesrečo, ki se je zgodila ob eksploziji plina v vodovodnem jašku pojasnjuje, da je do eksplozije plina prišlo še v času gradnje plinovodnega omrežja, katero s strani izvajalcev gradnje še ni bilo predano v upravljanje družbi Domplan d.d.. Tekom gradnje, točneje v oktobru 2019, je bil izveden tlačni preizkus obravnavanega plinovodnega odseka, ki ga je plinovod uspešno prestal, kot to izhaja tudi iz zapisnika o tlačnem preizkusu. 


Kljub zgoraj navedenim dejstvom, iz katerih jasno izhaja, da Domplan d.d. še ne upravlja s predmetnim plinskim omrežjem, se je Domplan d.d. v petek popoldan, torej nemudoma po pridobitvi informacije o zaznavi uhajanja plina na območju Britofa, vključil v ugotavljanje in iskanje vzroka puščanja plina. Celotni odsek plinovoda v gradnji je bil nemudoma zaprt, v sodelovanju s pristojnimi institucijami se je pristopilo k ugotavljanju potencialnih lokacij puščanja plina. Tekom včerajšnjega dne je bila locirana poškodba plinovoda, ki je za tem bila uspešno sanirana. V predmetnem odseku plinovoda ni zemeljskega plina oz. še vedno ni v funkciji.

 

V družbi Domplan, d.d. smo veseli novic, da je stanje poškodovanih v nesreči stabilno in da ne bodo imeli večjih posledic ali trajnih poškodb. Želimo jim hitro in popolno okrevanje.