pixel

 Sistemska kontrola distribucijskega sistema zemeljskega plina

 

 

Domplan d.d., izvajalec gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Mestni občini Kranj, Občini Naklo in 1., 2. ter 4. ožjem območju občine Šenčur, bo v mesecu maju in juniju 2021 izvajal sistemsko kontrolo distribucijskega sistema zemeljskega plina.

 

Sistemska kontrola med drugim zajema tudi kontrolo trase plinovodov, in sicer glavnih plinovodov, ki se vrši s posebnim vozilom, ter kontrolo priključnih vodov in hišnih priključkov do tipskih plinskih omaric na objektih, ki se vrši ročno, z obhodom kontrolorja na terenu.

 

Pregled omrežja bo izvajalo za to posebej usposobljeno podjetje Laboratorijski sistemi, d. o. o..

 

Ker poteka trase plinovodnega omrežja po tudi po travnikih, gozdovih, vrtovih itd., torej po zemljiščih v zasebni lasti, se mora sistemska kontrola izvajati ročno, z obhodom kontrolorja tudi po teh zemljiščih. Lastnike zemljišč zato prosimo za strpnost in razumevanje.

 

Če želite več informacij o sami izvedbi sistemske kontrole, smo vam na voljo na telefonski številki 041 963 209.

 

Domplan d.d.