pixel

Izvedba glasovanja za potrditev ustanovitve in glasovanje za člane novega KO Planina ni bilo uspešno, ker je glasovalo manj kot 50% etažnih lastnikov.

 

Zaradi zgoraj navedenega kurilnega odbora ni bilo možno formirati.

 

Domplan d.d.


Izvedba glasovanja za potrditev ustanovitve in glasovanje za člane novega KO Planina.

Spoštovani solastniki kotlovnice Planina!

 

Za učinkovito in optimalno delovanje ogrevalnega sistema Planina je potrebno skupno odločanje etažnih lastnikov, ki je vezano na skupno odločanje, koordiniranje potez in postopkov vezanih na vzdrževanje, prenovo (kot so prenova toplovodnega omrežja, nadaljevanje obratovanja soproizvodnje, priključevanje novih uporabnikov, uvajanje obnovljivih virov energije in večja investicijsko vzdrževalna dela) ter tudi izbor upravitelja kotlovnice. To pa je mogoče preko samostojnega skupnega nadzornega odbora oziroma kurilnega odbora sistema ogrevanja Planina (v nadaljevanju: KO Planina). Pred nami je tako izvedba glasovanja za potrditev ustanovitve in glasovanje za člane novega KO Planina.

 

Glasovanje se je pričelo v 15. tednu leta (s 15.04.2021).

 

Solastniki potrjujejo ustanovitev novega KO Planina, ki bo deloval skladno s posebnim Dogovorom o delu KO, kopija Dogovora je dostopna tu.

 

Vsak EL, kot solastnik skupne kotlovnice, ima možnost glasovanja in v ta namen prejme:

 

 

Glasovanje bo predvidoma trajalo 3 mesece to je do 28. tedna v letu (do 15.07.2021). O rezultatih glasovanja boste solastniki obveščeni preko oglasne deske v vaši stavbi.

 

Podrobnejše informacije o posameznih kandidatih lahko dobite na sedežu družbe Domplan d.d. ob predhodnem soglasju kandidata. Etažni lastniki, ki želijo podrobnejše podatke se morajo predhodno identificirati pri predstavniku družbe Domplan d.d..

 

Naprošamo vas za konstruktivni pristop k glasovanju, saj želimo, da bi vas ogrevalni sistem Planina tudi v prihodnje zanesljivo in stroškovno ugodno oskrboval s toploto.

 

Domplan d.d.

 

povezave: