pixel

Sporočilo za medije

Sanacija javnih stavb z energetskim pogodbeništvom v MO Kranj

 

Družba Domplan d.d. je v letu 2018 uspešno sodelovala na področju učinkovite rabe energije  v  Mestni občini Kranj v projektu energetske prenove občinskih stavb po modelu javno-zasebnega partnerstva.

 

Konzorcij družb za izvedbo projekta energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občina Kranj

Konzorcij družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne je podpisal v Mestno občino Kranj pogodbo za energetsko prenovo 22 javnih objektov, s čimer bo bistveno izboljšana energetska učinkovitost objektov. Celovita energetska sanacija je predvidena na 10 objektih, na ostalih 12 objektih je predvidena delna energetska sanacija z izvedbo posamičnih ukrepov za energetsko učinkovitejšo rabo energije. Konzorcij bo naslednji 15 let skrbel za zagotavljanje prihrankov energije z energetskim upravljanjem in vzdrževanjem izvedenih ukrepov.

 

Objekti, ki so se celovito energetsko sanirali, so: Občinska stavba Kranj, Prešernovo gledališče Kranj, OŠ France Prešeren - POŠ Kokrica, OŠ Helene Puhar, OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano, OŠ Matije Čopa, OŠ Simona Jenka – PŠ Trstenik, OŠ Staneta Žagarja, VVZ Janina, VVZ Najdihojca.

 

Objekti, ki so se delno energetsko sanirali, so: OŠ Orehek, OŠ Simona Jenka – Primskovo, VVZ Mojca, VVZ Živ Žav, ZZŠK Pokriti olimpijski bazen, OŠ Stražišče – PŠ Žabnica. Energetsko upravljanje se uvede na objektih: Mestna knjižnica Kranj, Grad Khislstein, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka – PŠ Goriče, OŠ Mavčiče, OŠ Stražišče – PŠ Besnica.

 

  

 

 

Energetsko prenovljeni objekti družbe Domplan d.d.

Domplan d.d je v okviru projekta celovito energetsko saniral tri objekte: Prešernovo gledališče, Vrtec Janina in Podružnična osnovna šola na Trsteniku. Največji izziv je predstavljala prenova Prešernovega gledališča, ki je državni spomenik in je pod spomeniškim varstvom, zato ima zelo ostre pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, glede posegov na objektu. Vgrajen je nujno potreben sistem prezračevanja dvoran ki bo omogočal kvalitetnejši ogled predstav in prenovljena kotlovnica na zemeljski plin in zamenjana streha s toplotno izolacijo.

 

Na vseh treh objektih so bili na novo izvedeni ovoji stavb, izolacija podstrešja, zamenjano dotrajano stavbno pohištvo, prenovljene kotlovnice z vgradnjo toplotnih črpalk, vgrajeni termostatski ventili in prenovljena razsvetljava.

 

Delni energetski sanaciji sta bili izvedeni na dveh šolah, to je na podružnični osnovni šoli Primskovo in na podružnični osnovni šoli Žabnica. Na navedenih dveh objektih sta bili prenovljeni kotlovnici, vgrajeni termostatski ventili in zamenjana energetsko neučinkovita razsvetljava.

 

Po zaključenih energetskih sanacijah bo družba Domplan d.d. upravljala, vzdrževala in nadzorovala obratovanje energetskih sistemov in naprav v času trajanja koncesijske pogodbe.