pixel

Toplotna oskrba

Osnovna dejavnost od leta 1971 dalje, ko je pričela obratovati kotlovnica Planina, je upravljanje energetskih naprav v skupnih kotlovnicah vključno z vročevodnimi in toplovodnimi razvodi in toplotnimi postajami v stanovanjskih stavbah.

Kotlovnice so za gorivo uporabljale srednje težko kurilno olje mazut ali EL kurilno olje.

 

Po letu 1990 je bila z izgradnjo plinovodnega omrežja za industrijske porabnike dana možnost uporabe zemeljskega plina tudi v široki potrošnji. Kot prva je zemeljski plinna namesto mazuta pričela uporabljati kotlovnica Planina, nato pa še večina ostalih kotlovnic, kjer so tehnične možnosti to dopuščale.

 

Z intenzivno širitvijo plinifikacije se je naša dejavnost razširila tudi na upravljanje plinskih kotlovnic v nestanovanjskem sektorju.

 

Danes PE Energetika upravlja preko 50 kotlovnic na širšem območju Gorenjske v Mestni občini Kranj in občinah Naklo, Tržič, Cerklje, Šenčur, Domžale, Medvode in Škofja Loka.

 

Za upravljanje dejavnosti toplotne oskrbe smo v letu 2006 na osnovi določil Energetskega zakona pri Agenciji za energijo Republike Slovenije pridobili licenci za:

  • proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje nad 1MW toplotne moči

  • distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje