pixel

Kdaj aktivirati že zgrajen plinski priključek?

V času gradnje plinovoda na določenem območju se precej občanov odloči za izgradnjo plinskega priključka "na zalogo".

Iz števila že sklenjenih pogodb in števila priključenih odjemalcev plina je razvidno, da v okrog tretjini stanovanjskih objektov, ki imajo hišni plinski priključek, lastniki še niso preuredili ogrevanja na zemeljski plin. Prisotna je dilema, kdaj se odločiti za investicijo v predelavo kurilnih naprav na plin.

 

Odgovoriti je treba predvsem na naslednja vprašanja:

 • ali moja obstoječa ogrevalna naprava ekonomično deluje?
 • ali moja obstoječa ogrevalna naprava še zanesljivo deluje?
 • ali imam skladišče goriva varno urejeno – skladno z veljavnimi predpisi?
 • ali sta dimnik in kotel očiščena in pregledana, ali je nastavitev oljnega gorilnika optimalna?

 

Za pomoč pri odgovorih navajamo nekaj dejstev iz prakse:

 • starejše kurilne naprave so praviloma kombinirane peči na trda goriva in kurilno olje z veliko količino ogrevane vode v peči in vgrajenim bojlerjem za sanitarno toplo vodo. Zaradi možnosti kurjenja s trdimi gorivi so običajno tudi močno predimenzionirane. Za take kotle je značilen dolg čas priprave tople vode in nepotrebne toplotne izgube skozi dimnik v času, ko gorilnik ne obratuje. Posledica je večja poraba goriva za iste toplotne potrebe objekta.
 • Pričakovana življenjska doba kotlov je od 10 do 20 let, gorilnika od 10 do 15 let, cistern za olje do 30 let.

 

Za lažjo odločitev, kdaj preurediti ogrevanje na zemeljski plin, pa še nekaj lastnosti sodobne plinske ogrevalne tehnike:

 • sodobni plinski ogrevalni kotli maksimalno izkoristijo toploto gorenja in dimnih plinov. Pri teh kotlih je izkoristek toplote dimnih plinov tolikšen, da plini iz peči v dimnik izstopajo z nizko temperaturo (pod 1200 °C). Kondenzacijski kotli pa dodatno z izkoriščanjem toplote pri kondenzaciji vodne pare v dimnih plinih (pod 600 °C) dosegajo navečje možne izkoristke. Sodobni plinski kotli zagotavljajo od 92% do 98% izkoristka goriva;
 • količina ogrevalne vode v kotlu je majhna, zato je potreben le kratek čas med vžigom kotla in toplimi radiatorji, regulacijski elementi omogočajo popolnoma avtomatizirano in optimalno ogrevanje glede na potrebe uporabnika, novejše naprave pa avtomatsko prilagajajo temperaturo ogrevalne vode v radiatorjih glede na zunanjo temperaturo;
 • zemeljski plin omogoča celovito toplotno oskrbo. Povprečno gospodinjstvo porabi za ogrevanje 88% za sanitarno toplo vodo 8% in za kuhanje 4% toplotne energije. Izračunajte si letne prihranke!
 • zaradi čistosti goriva, čiščenje kurilnih naprav praktično odpade;
 • skladišča za gorivo, ki večinoma ne ustrezajo predpisom, odpadejo, prostor pa lahko uporabimo za druge namene;
 • nabava zalog goriva ni potrebna, saj se plin plačuje po dejanski porabi za nazaj;
 • ugodna cena zemeljskega plina;
 • ekološko je zemeljski plin poleg obnovljivih virov najčistejše gorivo.

 

S prehodom na uporabo zemeljskega plina za zadovoljevanje energetskih potreb si torej lahko zagotovimo najvišjo stopnjo bivalnega udobja.