pixel

Gradnja plinovodnega omrežja v občinah Kranj in Naklo

Družba Domplan d.d. Kranj od leta 1993 dalje gradi plinovodno omrežje za široko potrošnjo na območju Mestne občine Kranj in Občine Naklo.

Merilno reducirna postaja na Orehku

Merilno reducirna postaja na Orehku

 

V tem času smo v Mestni občini Kranj zgradili plinovodno omrežje na območju krajevnih skupnosti Vodovodni stolp, Zlato polje, Struževo in delno Center (desni breg Kokre in del mestnega jedra), Planina, Primskovo, Stražišče ter Orehek in Drulovka. V sklopu teh del smo plinificirali tudi večino večjih kotlovnic, ki oskrbujejo s toplotno energijo prek 6000 stanovanjskih enot. Od več kot 2680 zgrajenih individualnih priključkov prek 1650 odjemalcev že uporablja uporablja plin.

 

V teku je gradnja plinovodnega omrežja na območju Mlake, Kokrice, Britofa in Predoselj.

 

V Kranju tako ostajajo še nepokrita območja na levem bregu Save: Čirče, Hrastje in del starega mestnega jedra ter na desnem bregu Save: Bitnje in Žabnica, kjer bo plinovodno omrežje izvedeno v sklopu obnove ostalih komunalnih naprav.

 

V občini Naklo je zgrajen plinovod na območju celotnega naselja Naklo, v območju obrtne cone pa so dela v teku.

 

Intenzivnost širitve plinifikacije široke potrošnje je v veliki meri odvisna od interesa prihodnjih porabnikov plina na posameznih območjih. Kot je razvidno iz Diagrama izvedenih priključkov na zemeljski plin, je interes za priključitev na plinovodno omrežje velik, saj letno zgradimo 300 do 350 novih priključkov.

 

Gradnja plinovodnega omrežja na posameznih območjih bi lahko tekla še hitreje, vendar je zelo pogosto odvisna od gradnje ostalih komunalnih naprav, predvsem kanalizacije, ki zaradi večje globine in širine izkopa običajno posega v celotno širino ulice oz. cestišča in zaradi tega plinovoda pred izgradnjo kanalizacije ni možno graditi. V teh primerih moramo hitrost gradnje plinovodnega omrežja prilagoditi istočasni gradnji kanalizacije in ostalih komunalnih naprav.

Kontakt - plinifikacija

DOMPLAN d.d.,
Bleiweisova 14, Kranj
tel.: 04/206 87 00 (recepcija)
Strokovni sodelavci:
  • Trkulja Milanko
    GSM: 041 647 423
  • Igor Orešnik
    GSM: 041 647 431

Diagram izvedenih hišnih priključkov za zemeljski plin 1994 - 2008 (PDF)

Tehnične zahteve za graditev Domplan 01 2009 (PDF)