pixel

PE INŽENIRING

Osnovna dejavnost PE Inženiring so dela in naloge investicijskega inženiringa v vseh fazah investicijskih procesov. Najpogosteje dela pridobimo prek javnih razpisov.

Vedno več izvajamo dela investicijskega in izvajalskega inženiringa za lastne investicije. Pridobimo ustrezna zemljišča, na njih zgradimo ustrezen objekt in ga prodamo.

 

Storitve za naročnike obsegajo:

 • Svetovalni inženiring:

  • opravljanje predhodnih del;
  • pridobivanje in urejanje zemljišč;
  • pridobivanje dovoljenj za gradnjo;
  • izdelava investicijskih programov in študij;
  • finančni inženiring;
  • cenitve nepremičnin;
  • pravne storitve.
 • Izvedbeni inženiring:

  • gradnja objektov;
  • strokovni nadzor nad gradnjo objektov od pričetka gradnje do predaje objekta v obratovanje;
  • organizacija, koordinacija del pri izvedbi objektov.
 • Svetovalni in izvedbeni inženirig za lastne investicije: