pixel

Vpis v zemljiško knjigo

Izvedbo vpisa etažne lastnine izvajajo strokovnjaki z dokončano visoko strokovno izobrazbo in dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na tem področju, kar je jamstvo za izpeljavo vpisa še tako problematičnih lastninskopravnih zadev.

Nudimo vam izvedbo vseh zemljiškoknjižnih postopkov in sicer:

  • izvedbo celotnega postopka vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo,
  • izdelava akta ali sporazuma o oblikovanju etažne lastnine;
  • vložitev predloga za vzpostavitev etažne lastnine na sodišče (po določilih ZVEtL-a)
  •  pri vseh ostalih zemljiškoknjižnih storitvah.

 

Kontakt:
Domplan d.d., PE Nepremičnine, Bleiweisova 14, Kranj

strokovna sodelavka za pravne zadeve: ga. Lara Kodran, tel.: 04/2068-715;
svetovalka za nepremičnine: ga. Suzana Borak, tel.: 04/2068-773;

 

Izdelava predloga pripadajočega zemljišča

Ugotovitveno podlago za določitev pripadajočega zemljišča k posamezni stavbi v nepravdnem postopku in sicer na osnovi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL-Uradni list RS, št. 45/08) izdelamo v naslednji vsebini:

  • Pridobitev, pregled in analiza prostorskih aktov in upravnih dovoljenj. 
  • Izdelava geodetskega načrta obstoječega stanja zemljišča s certifikatom.
  • Izdelava predloga načrta pripadajočega zemljišča.
  • Priprava in vložitev vloge za pričetek postopka na sodišču.  

 

 


 

Našo aktualno ponudbo nepremičnin si lahko ogledate s klikom na:

 

AKTUALNA PONUDBA NEPREMIČNIN