pixel

 

AKCIJA »S TRAJNIKOM DO E-SKIROJA

 

Nagrajenci nagradnega žrebanja z dne 13. 6. 2023:

  

NagradaNagrajenecKraj
E-skiro Blaupunkt ESC608A. HladnikPreddvor
Nahrbtnik, parkirna ura in ovratni trakM. BertonceljKranj
Nahrbtnik, parkirna ura in ovratni trakN. BiadovKranj
Nahrbtnik, parkirna ura in ovratni trakM. ProsenKranj
Dežnik, parkirna ura in ovratni trakD. ValandKranj
Dežnik, parkirna ura in ovratni trakS. KocijančičKranj
Nahrbtnik in ovratni trakI. OgrinTržič
Nahrbtnik in ovratni trakN. MravljeKranj
Nahrbtnik in ovratni trakM. GrošeljKranj
Nahrbtnik in ovratni trakA. ValentinčičMedvode
Nahrbtnik in ovratni trakB. ŽnidarKranj
Nahrbtnik in ovratni trakJ. DamjanovičKranj
Nahrbtnik in ovratni trakJ. DolencKranj
Dežnik in ovratni trakM. MedveščekTržič
Dežnik in ovratni trakA. RavnikKranj
Dežnik in ovratni trakP. MargetaKranj
Dežnik in ovratni trakS. BešlagičKranj
Dežnik in ovratni trakB. NikolićKranj
Dežnik in ovratni trakV. KabanovMedvode
Dežnik in ovratni trakI. RogeljŠkofja loka
Dežnik in ovratni trakJ. DanilovićKranj

  

Zapisnik nagradnega žrebanja se nahaja na sedežu družbe Domplan, d.d.

 


 

 

PRAVILNIK AKCIJE »S TRAJNIKOM DO E-SKIROJA« 

1. Uvodne določbe

Pravilnik akcije »S trajnikom do e-skiroja« (v nadaljevanju: akcija) dopolnjuje Splošne pogoje za poslovanje z e-računom družbe Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. z dne 1. 9. 2022. Organizator akcije je DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. , Bleiweisova 14, 4000 Kranj, matična številka: 5015375000, ID za DDV: SI66384010 (v nadaljevanju: organizator). Šteje se, da je s sodelovanjem v akciji udeleženec seznanjen in se strinja s tem Pravilnikom in Splošnimi pogoji družbe Domplan, d.d. in jih v celoti sprejema. Račun v elektronski obliki vključuje dve obliki prejemanja računa: prejemanje računa v PDF na svoj e-naslov ali prejemanje e-računa v elektronsko banko. V akciji lahko sodelujejo fizične osebe. Akcija za pravne osebe ne velja.

 

2. Trajanje akcije

Akcija traja od 15. 2. 2023 do vključno 31. 5. 2023.

 

3. Pogoji akcije

V akciji sodeluje vsak uporabnik, fizična oseba, ki v času trajanja akcije izpolni »Vlogo za prijavo direktne bremenitve in/ali e-računa« in izvrši prijavo za prejemanje e-računov in/ali poda soglasje za direktno bremenitev SEPA (Trajnik) in/ali se naroči na prejemanje e-novic.

 

4. Ugodnosti

Vsak uporabnik, ki poda soglasje za direktno bremenitev SEPA (Trajnik), pridobi vrednostni bon v višini 5,00 EUR (znesek vključuje DDV). Organizator mu bo obračunal navedeni znesek na računu za obratovalne stroške prvi mesec po mesecu prijave. Vrednostni bon v nobenem primeru ni izplačljiv v denarju in ni prenosljiv ter ni predmet dohodninskega obračuna. Pridobitev pravice do vrednostnega bona je vezana na šifro stranke, ki poda soglasje za direktno bremenitev. Vsak uporabnik, ki bo do vključno 31. 5. 2023 izpolnil »Vlogo za prijavo direktne bremenitve in/ali e-računa« in izvršil prijavo za prejemanje e-računov in/ali podal soglasje za direktno bremenitev SEPA (Trajnik) in/ali se naročil na prejemanje e-novic, bo tako izpolnil pogoj za sodelovanje v akciji in bo sodeloval v nagradnem žrebanju za glavno nagrado - e-skiro Blaupunkt ESC608 v vrednosti 470,00 EUR in 20 praktičnih nagrad. Nagrade niso izplačljive v gotovini ali zemenljive za drugo vrsto blaga ali storitev. Nagrade niso prenosljive.

 

5. Potek žrebanja in prevzem nagrade

Po zaključku akcije bo organizator pripravil končni seznam vseh, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v akciji. Organizator bo izmed vseh izžrebal najprej glavno nagrado, nato pa preostalih 20 praktičnih nagrad. Žreb bo organizator izvedel v torek, dne 13. 6. 2023, na sedežu organizatorja. Izvedbo nagradnega žrebanja bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov Domplan, d.d.. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja ter nagrajencih. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletnem mestu www.domplan.si. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni možna. V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati zaposleni v Domplan, d.d., in vse osebe, ki na podlagi kakršnega koli razmerja z Domplan, d.d., sodelujejo pri izvedbi te akcije. Nagrajenci bodo o prejemu in načinu prevzema nagrade obveščeni po navadni ali elektronski pošti najkasneje v 3 delovnih dneh od datuma žrebanja. Če nagrajenec ne posreduje svojih popolnih podatkov in davčne številke na sedež organizatorja nagradne igre v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila, oziroma če zavrne prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih obveznosti.

 

6. Davki od nagrad

Nagrajenci so po Zakonu o dohodnini davčni zavezanci, zato so pred prevzemom nagrad dolžni predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Akontacijo dohodnine plača organizator. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo, ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred. Popust v višini vrednostnega bona ni predmet dohodninskega obračuna.

 

7. Odgovornost

Organizator akcije ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz akcije ali koriščenja nagrad.

 

8. Uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke sodelujočih v akciji zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov. Podatki bodo uporabljeni za obveščanje o ponudbah in spremembah ponudb organizatorja, sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prenehanje pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, za potrebe analiz in za druge namene, vse v skladu s pozitivno zakonodajo. Nagrajenci organizatorju izrecno dovoljujejo objavo osebnih podatkov, to so ime, priimek in kraj bivanja, na spletnem mestu www.domplan.si in po potrebi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Vsak sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov tako, da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov organizatorja akcije.

 

9. Končne določbe

S sodelovanjem v akciji udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili akcije organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov organizatorja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. O pritožbah bo odločala pritožbena komisija, sestavljena iz treh članov, zaposlenih v Domplan, d.d.. Pravila akcije stopijo v veljavo v sredo, 15. 2. 2023 in veljajo do 31. 5. 2023 in so na vpogled na sedežu organizatorja ter na spletni strain www.domplan.si od 15. 2. 2023 do vključno 13. 6. 2023.

 

Kranj, 15. 2. 2023

 

Domplan, d.d.

direktorica

Saša Krč