pixel

24. 12. 2019 ob 14.15

 

Domplan d.d. odgovarja na spodnja vprašanja novinarja POP-TV, Daniela Fazliča glede dovoljenj oziroma analize tveganja za plinovodsko omrežje: 

  1. A mimo Britofa, oziroma skozi Kranj, potekajo visokotlačna prenosna plinska omrežja? (https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=kranj)
  2. Ali je za to omrežje bila izdelana analiza tveganja? 
  3. Če je, bi prosil za kopijo analize tveganja za prenosni del omrežja

 

Odgovor Domplan d.d.:

Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem sporočamo, da Domplan d.d. ni operater visokotlačnega prenosnega plinskega omrežja. V zvezi s temi omrežji lahko potrebna pojasnila pridobite na Agenciji za energijo.

Obenem naj spomnimo, da pri upravljanjih tveganj govorimo o dogodkih z večjo ali manjšo stopnjo negotovosti, pri poškodbah plinovodov z neodgovornimi posegi z gradbeno mehanizacijo pa gre za sistemsko anomalijo, ki se lahko dogaja zaradi  malomarnosti, neznanja, pomanjkanja odgovornosti v gradbeništvu oz. zavedanja, kako pomembna je varnost.

V konkretnem primeru se je na Britofu na območju plinovoda zgodil nestrokoven in nedovoljen gradbeni poseg v varovalnem pasu plinovoda ob naknadnih posegih v komunalno infrastrukturo, o katerem nas izvajalci niso obvestili. Prav tako nas niso obvestili o poškodbi, pač pa so z zemljo zakrili in tako prikrili svojo napako. Takšnega dogodka ni mogoče predvideti, saj gre za zavestno, neodgovorno dejanje, ki je nepredstavljivo.