pixel

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM

Geografski informacijski sistem - GIS je zbirka tehnoloških orodij za zbiranje, shranjevanje, iskanje, pretvorbe, prikazovanje in obdelave prostorskih podatkov stvarnega sveta.

Skozi razvoj je postal nepogrešljiv člen v mnogih dejavnostih in strokah kot je prostorsko načrtovanje, geodezija, projektiranje…


Tako tudi sodobno prostorsko načrtovanje temelji na GIS rešitvah. Omogočamo podporo izdelave prostorskih dokumentov (OPN, OPPN) v vseh fazah od izdelave strokovnih podlag, analiz stanja prostora, vizualnih ter statističnih analiz pa do izdelave končnih podatkovnih slojev v predpisani obliki. Z implementacijo ostalih prostorskih vsebin s področja okolja in prostora pridobimo hiter in učinkovit sistem za izvajanje nalog urejanja prostora.
 

Prikaz namenske rabe

Prikaz namenske rabe

 


Prikaz urbanističnega načrta

Prikaz urbanističnega načrta

 


Prikaz vizualizacije cestne infrastrukture

Prikaz vizualizacije cestne infrastrukture