pixel

GRADITE ALI KUPUJETE PARCELO ZA GRADNJO?

Za vse ki se odločate graditi hišo ali kupujete parcelo za gradnjo vam v našem podjetju nudimo nabor storitev, ki vam bodo v pomoč pri vaši odločitvi.

 

Ali ste v dvomih kaj in kje lahko gradite. Vas zanima kakšno parcelo kupujete.  

 

Ob vaši veliki odločitvi pridobitve lastne nepremičnine vam stojimo ob strani s celovitim naborom storitev pod eno streho:

 

 • Preveritev veljavnih prostorskih aktov

 • Pregled stanja parcele (urejenost mej, pravilnost določitve površine parcele)

 • Oblikovanje gradbene parcele (ureditev mej, parcelacija)

 • Geodetski načrt za potrebe projektiranja

 • Izdelava projektne dokumentacije

 • Inženiring in nadzor nad gradnjo

 • Zakoličba

 • Geodetsko spremljanje gradnje

 • Geodetski načrt novega stanja

 • Vpis objekta v uradne evidence

 • Pridobitev hišne številke

 

Informacije glede celotnega nabora storitev:

Miha Hauptman

tel: 031 383 992

e-naslov: miha.hauptman@domplan.si