pixel

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI AKCIJSKE PONUDBE >DOMPLAN PLIN 2020<

1.UVODNE DOLOČBE 

Akcijski pogoji Domplan d.d. za dobavo zemeljskega plina kupcem v ponudbi »Domplan plin 2020« družbe Domplan d.d. (v nadaljevanju  Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne pogoje Domplan d.d. za dobavo zemeljskega plina kupcem (v nadaljevanju Splošni pogoji). 

V akcijski ponudbi zemeljskega plina Domplan d.d. »Domplan plin 2020« lahko sodelujejo novi kupci in obstoječi kupci zemeljskega plina. Novi kupec zemeljskega plina je kupec, ki v času trajanja akcijske ponudbe sklene pogodbo o dobavi zemeljskega plina za odjemno mesto, katerega prodajalec na dan sklenitve pogodbe ni Domplan d.d.. Obstoječi kupec zemeljskega plina je kupec, ki ima v času trajanja akcijske ponudbe sklenjeno pogodbo o dobavi zemeljskega plina za odjemno mesto, katerega prodajalec na dan sklenitve pogodbe je Domplan d.d. 

 

2. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE 

Akcijska ponudba je namenjena prvim 400 kupcem in se zaključi ob zapolnitvi razpisane kvote o čemer bo Domplan obvestil kupce na svoji spletni strani www.domplan.si.

 

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE 

V akcijski ponudbi lahko sodelujejo novi in obstoječi kupci zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK 1 do CDK 6.  Šteje se, da obstoječi kupec zemeljskega plina veljavno sodeluje v akcijski ponudbi, v kolikor v času do zapolnitve razpisane kvote, izpolni Pristopno izjavo obstoječi kupec na spletni strani Domplan d.d. in podpisano pošlje po pošti ali posreduje na e-mail energetika@domplan.si. Šteje se, da novi kupec zemeljskega plina veljavno sodeluje v akcijski ponudbi v kolikor ali: 

  • izpolni Pristopno izjavo novi kupec na spletni strani Domplan d.d. ter jo posreduje na e-mail energetika@domplan.si  ali
  • posreduje fotografijo ali PDF računa obstoječega dobavitelja na e-mail energetika@domplan.si ali
  • na telefon 04 2068 800 sporoči svoje podatke (Ime, Priimek, telefonsko številko ali e-naslov in podatke o dosedanjem dobavitelju).  Omenjene podatke se lahko pošlje tudi na e-mail: energetika@domplan.si       

Po prejetih podatkih, izjavi ali računu bomo za vas  pripravili pogodbo o dobavi in vam jo posredovali v podpis. Dobava zemeljskega plina novemu kupcu v skladu s  to akcijsko ponudbo je mogoča po uspešni zamenjavi dobavitelja, kar bomo v vašem imenu  po podpisu pogodbe uredili mi. 

 

Pristopna izjava obstoječi kupec:  IZJAVA OBSTOJEČI KUPEC

Pristopna izjava novi kupec: IZJAVA NOVI KUPEC

 

Za vse informacije smo vam na voljo na tel: 04 2068 800; Fax: 04 2068 700;  e-mail: energetika@domplan.si

 

4. UGODNOSTI AKCIJE 

Novim in obstoječim kupcem zemeljskega plina, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, bo Domplan v obdobju od 01.05.2020 do 31.12.2020 obračunal dobavo plina po ceniku akcije v tej točki, po poteku prej navedenega obdobja pa v skladu z rednim cenikom in  Splošnimi pogoji.

 

Akcijska cena-DOMPLAN PLIN 2020

Cena brez DDV v €/kWh: 0,02020 €

Cena z DDV v €/kWh: 0,02464 €

 

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 

Domplan d.d. bo osebne podatke kupcev zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov za namen izvedbe te storitve. Potrebno je izpolniti priložen obrazec.

 

6. KONČNE DOLOČBE 

Domplan d.d. si pridržuje pravico do sprememb teh Akcijskih pogojev. Vse pritožbe in reklamacije rešuje Domplan d.d.. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov Domplan d.d. V primeru utemeljenih pritožb se ponudnik zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. Ti Akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljajo od 1.5.2020 dalje.