pixel

ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV

Mestna občina Kranj in konzorcij družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne podpisali pogodbo za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MO Kranj

19.6.2018

S podpisom pogodb med Mestno občino Kranj in konzorcijem družb Petrol, d. d, Ljubljana, Domplan, d. d., Kranj in Gorenjske elektrarne, d. o. o., Kranj je bilo sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti Mestne občine Kranj. Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. Prek energetskega pogodbeništva bo celovito ali delno energetsko prenovljenih 22 objektov. Celotna naložba v obnovo teh objektov je vredna 6,2 milijona evrov brez DDV.

Mestna občina Kranj na področju učinkovite rabe energije nadaljuje projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov. Prav Mestna občina Kranj je bila prva slovenska občina, ki je leta 2002 sklenila javno-zasebno partnerstvo za energetsko pogodbeništvo prenove javnih stavb, ki se je po 15 letih uspešno izteklo v lanskem letu.

V sodelovanju s konzorcijem družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne bo Mestna občina Kranj izboljšala energetsko učinkovitost v 22 javnih objektih. Celovita energetska prenova je predvidena na 10 objektih, na ostalih 12 objektih je predvidena delna energetska prenova z izvedbo posamičnih ukrepov za energetsko učinkovitejšo rabo energije.

Objekti, ki se bodo celovito energetsko sanirali, so: občinska stavba Kranj, Prešernovo gledališče Kranj, OŠ France Prešeren POŠ Kokrica, OŠ Helene Puhar, OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano, OŠ Matije Čopa, OŠ Simona Jenka PŠ Trstenik, OŠ Staneta Žagarja, VVZ Janina, VVZ Najdihojca.

Objekti, ki se bodo delno energetsko sanirali, so: OŠ Orehek, OŠ Simona Jenka Primskovo, VVZ Mojca, VVZ Živ Žav, ZZŠK Pokriti olimpijski bazen, OŠ Stražišče PŠ Žabnica. Energetsko upravljanje se uvede na objektih: Mestna knjižnica Kranj, Grad Khislstein, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka PŠ Goriče, OŠ Mavčiče, OŠ Stražišče PŠ Besnica.

Skupna ogrevana površina objektov, ki so zajeti v projektu, znaša: 68.450 m2.

Pri celovitih sanacijah gre za toplotne izolacije fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnjo termostatskih ventilov, vgradnjo ali prenovo učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenovo kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnjo toplotnih črpalk, sanacije notranjih razsvetljav itd., pri delnih sanacijah pa se sanira predvsem ogrevalne sisteme ter notranjo razsvetljavo ter vgrajuje sisteme za energetsko upravljanje.

Za pokrivanje investicije bo zasebnik (konzorcij družb Petrol, d. d., Domplan, d. d., in Gorenjske elektrarne, d. o. o.) zagotovil minimalno 50,1 % sredstev, do 36,4 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov, preostalih 13,5% zagotovi MO Kranj. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 2.473.000 kWh oziroma približno 400.000 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (ekvivalent CO2) v višini 1321 ton letno.

Celotna investicija prenove znaša 6,18 milijona evrov, pri čemer zasebni partner (konzorcij družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne) investira 3,1 milijona evrov, 2,25 milijona evrov so pričakovana evropska kohezijska sredstva, delež MOK pa znaša 0,83 milijona evrov. Vsi zneski so brez DDV, DDV na celotno investicijo krije zasebni partner.

Terminski načrt projekta je zastavljen tako, da bo po potrditvi projektne dokumentacije in uvedbi v delo zasebni partner začel izvajanje investicij na večini objektov že julija 2018, zaključek izvedbenih del je predviden v 6-12 mesecih. Na dveh objektih je predvidena izvedba del v letu 2019. Po uspešni primopredaji bo zasebni partner pričel z jamčenjem prihrankov do izteka pogodbene dobe, to je do leta 2034.

Dodajamo še izjave govorcev:

Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj: »Današnji podpis pomeni, da je občina zopet našla nov način financiranja prenov v Kranju. Preko javno-zasebnega partnerstva smo zbrali 6,2 milijona evrov, s čimer bomo prenovili 22 stavb v občinski lasti, to je šole, vrtce, Prešernovo gledališče Kranj, kranjski bazen. To pomeni, da nam zelo dobro uspeva poleg sredstev proračuna pridobiti tudi dodatna sredstva v obliki evropskih sredstev, državnih investicij, koncesij energetskega podjetništva. Uporabniki teh stavb pa bodo dobili boljše okolje, boljšo kakovost zgradb, prihranimo pa tudi pri okolju, ker bo manj škodljivih izpustov. Tu je tudi finančni prihranek okoli 400.000 evrov letno, ki jih bomo po izteku te pogodbe lahko uporabili za druge investicije. Večina sanacij se bo začela izvajati že v juliju 2018, 20 jih bo predvidoma dokončanih že v letu 2018, dve pa v letu 2019.«

Mag. Rok Vodnik, član uprave družbe Petrol: »Petrol je vodilni ponudnik energetskih prenov, energetskih rešite v regiji, ne samo v Sloveniji. V zadnjih letih smo to področje intenzivno razvili. Tudi letos smo podpisali več kot deset novih projektov z več slovenskimi občinami in saniramo samo letos več kot 80 objektov, podoben obseg del pa smo opravili v letu 2017. Zelo smo veseli podpisa pogodbe tudi v Kranju. Pozitivno je, da se 35 odstotkov investicij pokriva iz kohezijskih sredstev, gre za nepovratna sredstva, kar ekonomsko prispeva k večji uspešnosti projekta, tako za javnega kot zasebnega partnerja. Vstopamo v novo 15-letno razmerje. Imamo dobre izkušnje sodelovanja z Mestno občino Kranj iz prejšnjega obdobja, ko smo ustvarili garantirane prihranke in gradili zaupanje.«

Aleš Ažman, MBA, direktor Gorenjskih elektrarn, d. o. o.: »Projekt energetskega pogodbeništva za Gorenjske elektrarne predstavlja nadaljevanje strategije podjetja, v okviru katere želimo razširiti svoje delovanje izven okvirov proizvodnje energije. Končnim uporabnikom želimo z njihovim znanjem ponuditi tudi koristi, ki se izrazijo v obliki nižjih stroškov za energijo.«

Vera Zevnik, direktorica družbe Domplan Kranj: »Dejstvo je, da energetika postaja čedalje bolj pomembna dejavnost, s katero se ukvarjamo. Za sodelovanje v tem projektu smo se odločili, ker ga ocenjujemo kot dobrega za lokalno skupnost, za okolje in našo družbo, za katero pomeni poslovno priložnost. Poleg tega s partnerjema, Petrolom in Gorenjskimi elektrarnami, uspešno sodelujemo že vrsto let pri drugih projektih.«

 

Več o energetski sanaciji objektov