pixel

Na podlagi 4. točke 118. člena Zakona o oskrbi s plini - ZOP (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22), Uredbe 2017/1938/(EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 ter 19. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom (Uradni list RS, št. 136/22) operater distribucijskega sistema družba Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, objavlja

NAČRT NUJNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE ZAŠČITENIH ODJEMALCEV V PRIMERU IZREDNIH RAZMER

za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur

Povezava do ukrepov: NAČRT NUJNIH UKREPOV