Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko d.d.
se ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti, ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov.


 

 

 


 

ENERGETSKE IZKAZNICE

Družba Domplan, d.d., je 5.7.2013 postala

pooblaščeni izdajatelj energetskih izkaznic.

Več o njih - Energetske izkaznice

 


 

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in dela Občine Šenčur.

Obveščamo vas, da smo s 1. oktobrom znižali ceno

zemeljskega plina z dosedanje cene 0,2729 €/Sm3 na

 

0,2548 €/Sm3

 Cena plina in ostali stroški distribucije so razvidni iz cenika (CENIK PLINA).

 

 Prepričani smo, da bomo z navedenim znižanjem cene zadovoljili vaša pričakovanja in se vam zahvaljujemo za zaupanje, da vam tudi v bodoče zemeljski plin dobavlja naša družba.
Vstop v portal upravljanje stavb

 

Upravljanje stavb

 

Portal E-DOMPLAN

 

E-DOMPLAN

 

Naša celotna ponudba nepremičnin

 

Ponudba nepremičnin

 

Portal za sporočanje in pregledovanje odčitkov plina

 

Portal odčitkov plina

 

Cenik plina

Cenik odjema plina za gospodinjstva

(velja od 01.10.2016):

CENIK PLIN (PDF)
Razlaga računa za odjemalce zemeljskega plina (PDF)
Arhiv cenikov plina

Akt o določitvi prispevkov za OVE-maj 2014

Uredba o zagotavljanju podpor za SPTE in OVE


Uradne ure za storitve upravljanja

PONEDELJEK: od 10. do 14. ure

SREDA: od 13. do 16. ure

PETEK: od 10. do 11.30 ure

Brez predhodne najave strank izven uradnih ur ne sprejemamo. 

Telefonska pojasnila
(obračun obratovalnih stroškov)

TOREK, ČETRTEK: od 11. do 13. ure

SREDA: od 11. do 12. ure