pixel

PE INŽENIRING

Osnovna dejavnost PE Inženiring so dela in naloge investicijskega inženiringa v vseh fazah investicijskih procesov. Najpogosteje dela pridobimo prek javnih razpisov.

Vedno več izvajamo dela investicijskega in izvajalskega inženiringa za lastne investicije. Pridobimo ustrezna zemljišča, na njih zgradimo ustrezen objekt in ga prodamo.

Osnovna dejavnost poslovne enote Inženiring so dela in naloge pri:

 • Investicijskem inženiringu:
  • pridobivanje in urejanje zemljišč,
  • priprava projektnih nalog,
  • vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije,
  • pridobitev dovoljenj za gradnjo,
  • priprava razpisne dokumentacije,
  • izvedba razpisa in
  • sodelovanje pri pogajanjih in svetovanje pri sklenitvi pogodbe.
 • Gradnji:
  • koordinacija gradnje,
  • strokovni nadzor nad gradnjo,
  • supernadzor nad gradnjo,
  • časovno in finančno spremljanje gradnje,
  • priprava dokumentacije za predajo objekta,
  • sodelovanje pri upravnih postopkih pridobitve uporabnega dovoljenja,
  • nadzor nad obratovanjem objekta v garancijski dobi in
  • monitoring objektov.
 • Izvedbenem inženiringu:
  • gradnja objektov,
  • prenova energetskih sistemov in
  • energetske sanacije objektov.
 • Svetovalnem in izvedbenem inženirigu za lastne investicije:
  • gradnja plinovodnega omrežja v MO Kranj in občini Naklo.