Aktivnosti Domplana ob sanaciji in nadzoru plinovodnega omrežja

Domplan, d.d. z vsem svojim strokovnim znanjem in izkušnjami aktivno sodeluje pri odpravljanju posledic na območju Britofa po eksploziji plina v vodovodnem jašku. Naslednji dan po nesreči je bil na delu, kjer je bila koncentracija plina največja, opravljen izkop. Izkop je potrdil naš sum, da gre tudi tokrat za poškodbe plinske cevi z gradbeno mehanizacijo.

 

Nestrokovni gradbeni posegi na območju plinovoda so nevarni

Ni bilo prvič, da so bili v zaščitenem varovalnem pasu plinovoda nepooblaščeno in nezakonito opravljeni gradbeni posegi pri izgradnji druge komunalne infrastrukture.

 

V konkretnem primeru se je na Britofu na območju plinovoda očitno zgodil nestrokoven in nedovoljen gradbeni poseg v varovalnem pasu plinovoda ob naknadnih posegih v komunalno infrastrukturo, o katerem nas izvajalci niso obvestili. Prav tako nas niso obvestili o poškodbi, pač pa so z zemljo zakrili in tako prikrili svojo napako, kar je nedopustno.

 

Tako nismo vedeli, da je plinovod poškodovan, saj je bil pred tem trdnostno in tesnostno preizkušen in je bil varen ter brezhibno pripravljen za začetek delovanja. V zadnjem letu smo na enak način zabeležili 15 poškodb nepooblaščenih gradbenih posegov in poškodb z gradbeno mehanizacijo na novo zgrajenem plinovodu, 6 pa na delujočem plinovodu.

 

Na enak način so nam z gradbeno mehanizacijo poškodovali tudi plinovod Orehovlje, ki smo ga morali nemudoma ponovno sanirati. Zato resno opozarjamo, da se morajo gradbena podjetja zavedati občutljivosti gradbenih posegov v bližini varovanega območja plinovoda. Zaradi varnosti prebivalstva morajo gradbena dela na komunalni infrastrukturi opravljati usposobljeni in odgovorni delavci, ki delo opravijo strokovno in varno.

 

Poškodovane dele plinovoda na Britofu smo nemudoma zamenjali in ponovno opravili vse preizkuse, tako da je plinovod ponovno varen. Ta del plinovoda ni priključen na omrežje in v njem za sedaj ni plina. Bo pa trajalo še nekaj časa, da bo plin v celoti izšel iz okoliške zemljine. Koncentracije plina v zemljini so zdaj minimalne in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje prebivalstva. Domplan d. d. bo še naprej sodeloval v vseh postopkih za razjasnitev okoliščin, ki so botrovale eksploziji plinovoda in sodeloval z vsemi deležniki, še zlasti z občani.

 

Na dežurni številki naše službe za energetiko 04/ 206 88 00 so naši sodelavci vse dni v tednu in ob vseh urah na voljo za pojasnila in obvestila. 

 

Preberite še:

OBVESTILO V ZVEZI S PUŠČANJEM PLINA V BRITOFU z dne 5. 12. 2019

  


 

 

Na podlagi odloka o varstvu zraka https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2683/odlok-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-na-obmocju-mestne-obcine-kranj in sprejetega odloka o prednostnem načinu ogrevanja v Mestni občini Kranj lahko občani MO Kranj pridobijo nepovratno finančno spodbudo tudi za ukrep zamenjave stare kurilne naprave z visoko učinkovito kurilno napravo na zemeljski plin - https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=89

 

 

Družba Domplan d.d. se ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti, ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov.

Za vse ki se odločate graditi hišo ali kupujete parcelo za gradnjo vam v našem podjetju nudimo nabor storitev, ki vam bodo v pomoč pri vaši odločitvi.

   

 

Na robu Kokrice pri Kranju v delno pozidanem delu med cesto na Brdo in cesto na Belo smo začeli graditi manjše naselje večstanovanjskih hiš.Naselje bo zaznamovala lepa okolica s pogledi na travnike, gozdove, griče in gore.

   

  

Vile Brdo

 

 

Na vseh področjih delovanja želimo doseči najvišje standarde kakovosti ter biti vodilni izvajalec storitev na Gorenjskem ter med vodilnimi v Sloveniji. S stalnimi napori za izboljšanje naših storitev želimo povečevati našo konkurenčnost, zagotoviti poslovno uspešnost in vplivati na kvaliteto okolja v katerem delujemo.

   

 

Portal upravljanja stavb

 

 

Obrazci 

 

 

Portal odčitkov plina 

 

 

Cenik storitev

 

 

Cenik odjema plina za gospodinjstva (velja od 01. 04. 2019):

 

 

Uradne ure za storitve upravljanja

PONEDELJEK: od 10. do 14. ure

SREDA: od 13. do 16. ure

PETEK: od 10. do 11.30 ure

Brez predhodne najave strank izven uradnih ur ne sprejemamo. 

Telefonska pojasnila
(obračun obratovalnih stroškov)

TOREK, ČETRTEK: od 11. do 13. ure

SREDA: od 11. do 12. ure

 

Za medije

 

 Zaupanja vreden upravnik