V današnjem času se lastniki nepremičnin-večstanovanjskih stavb vse bolj zavedajo, da je kvalitetno upravljanje oziroma gospodarjenje stavb pomemben dejavnik ohranjanja vrednosti in kakovosti nepremičnine in da dober upravnik lahko močno pripomore h kakovosti bivanja v večstanovanjskih stavbah.

Za kvalitetno in nemoteno toplotno oskrbo več kot 7.000 odjemalcev, priključenih na skupne kotlovnice in več kot 3.000 odjemalcev zemeljskega plina skrbi 22 strokovno usposobljenih energetikov.

Družba Domplan, d.d. se ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti, ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov.

Za vse ki se odločate graditi hišo ali kupujete parcelo za gradnjo vam v našem podjetju nudimo nabor storitev, ki vam bodo v pomoč pri vaši odločitvi.

Na vseh področjih delovanja želimo doseči najvišje standarde kakovosti ter biti vodilni izvajalec storitev na Gorenjskem ter med vodilnimi v Sloveniji. S stalnimi napori za izboljšanje naših storitev želimo povečevati našo konkurenčnost, zagotoviti poslovno uspešnost in vplivati na kvaliteto okolja v katerem delujemo.

Portal upravljanja stavb

Obrazci

Portal odčitkov plina

Ceniki storitev

CENIK STORITEV PE Nepremičnine

CENIK STORITEV za oskrbo s toploto

CENIK operaterja distribucijskega sistema plina

 

Razlaga računa za odjemalce zemeljskega plina

Objava informacij v povezavi z določanjem obračunskih količin zemeljskega plina

Arhiv cenikov plina

 

Uradne ure za storitve upravljanja

KRANJ
PONEDELJEK: od 10.00 do 12.00 ure
SREDA: od 14.00 do 16.00 ure
PETEK: od 10.00 do 11.00 ure


TRŽIČ
PONEDELJEK: od 10.00 do 14.00 ure
SREDA: od 13.00 do 16.00 ure

Brez predhodne najave strank izven uradnih ur ne sprejemamo.

 

Telefonska pojasnila obračun za obratovalnih stroškov

PONEDELJEK: od 12.00 in 14.00 ure
SREDA: od 10.00 in 12.00 ure
PETEK: od 11.00 in 12.00 ure

 

Za medije