OBVESTILO ZA UPORABNIKE OGREVANJA SOSESKE PLANINA KRANJ

 

Obveščamo vas, da bo popust pri stroških ogrevanja, ki se obračunava podjetju Soenergetika d.o.o. na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za soproizvodnjo v kotlovnicah Planina in je bil v preteklih letih obračunan na položnicah prejetih v mesecu marcu, letos obračunan en mesec kasneje. Do zamika je prišlo zaradi spremembe načina poravnave računa za služnostno pravico. Cenjene stranke obveščamo tudi, da bo revalorizacija upoštevana tudi za mesec zakasnitve.

 

Za nevšečnosti se iskreno opravičujemo.

 


V današnjem času se lastniki nepremičnin-večstanovanjskih stavb vse bolj zavedajo, da je kvalitetno upravljanje oziroma gospodarjenje stavb pomemben dejavnik ohranjanja vrednosti in kakovosti nepremičnine in da dober upravnik lahko močno pripomore h kakovosti bivanja v večstanovanjskih stavbah.

Na podlagi odloka o varstvu zraka https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2683/odlok-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-na-obmocju-mestne-obcine-kranj in sprejetega odloka o prednostnem načinu ogrevanja v Mestni občini Kranj lahko občani MO Kranj pridobijo nepovratno finančno spodbudo tudi za ukrep zamenjave stare kurilne naprave z visoko učinkovito kurilno napravo na zemeljski plin - https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=89

 

 

Družba Domplan d.d. se ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti, ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov.

Za vse ki se odločate graditi hišo ali kupujete parcelo za gradnjo vam v našem podjetju nudimo nabor storitev, ki vam bodo v pomoč pri vaši odločitvi.

   

 

Na robu Kokrice pri Kranju v delno pozidanem delu med cesto na Brdo in cesto na Belo smo začeli graditi manjše naselje večstanovanjskih hiš.Naselje bo zaznamovala lepa okolica s pogledi na travnike, gozdove, griče in gore.

   

  

Vile Brdo

 

 

Na vseh področjih delovanja želimo doseči najvišje standarde kakovosti ter biti vodilni izvajalec storitev na Gorenjskem ter med vodilnimi v Sloveniji. S stalnimi napori za izboljšanje naših storitev želimo povečevati našo konkurenčnost, zagotoviti poslovno uspešnost in vplivati na kvaliteto okolja v katerem delujemo.

   

 

Portal upravljanja stavb

 

 

Obrazci 

 

 

Portal odčitkov plina 

 

 

Cenik storitev

 

 

Cenik odjema plina za gospodinjstva (velja od 01. 04. 2019):

 

 

Uradne ure za storitve upravljanja

PONEDELJEK: od 10. do 14. ure

SREDA: od 13. do 16. ure

PETEK: od 10. do 11.30 ure

Brez predhodne najave strank izven uradnih ur ne sprejemamo. 

Telefonska pojasnila
(obračun obratovalnih stroškov)

TOREK, ČETRTEK: od 11. do 13. ure

SREDA: od 11. do 12. ure