pixel

REFERENČNI OBJEKTI

 • Stanovanjski objekti:
  • Stanovanjski objekti v soseskah na Planini, 1970-1990
  • Poslovno stanovanjski center Zlato polje, 1994
  • Študentski dom v Kranju, 1996
  • Večstanovanjski objekt v ul. Rudija Papeža v Kranju, 2004
  • Večstanovanjski objekt na Zlatem polju v Kranju, 2005
  • Večstanovanjski objekti na Kamnitniku v Škofji Loki, 2006
  • Večstanovanjski objekt v ul. Tuga Vidmarja v Kranju, 2007
  • Večstanovanjski objekt Struževo pri Kranju, 2007
 • Vzgojno varstveni objekti:
  • Vzgojno varstveni zavod F. Milčinski v Smledniku, 1990
  • Vrtec Šenčur, 1998
  • Vrtec v Cerkljah, 1998
  • Vrtec v Mengšu, 2000
  • Objekti za vzgojno varstvene skupine v Kranju, na Mlaki, v Stražišču, Preddvoru in v Škofji Loki, 1997 - 2002
 • Objekti za izobraževanje:
  • Osnovna šola Kokra, 1992
  • Osnovna šola Orehek, 1998
  • Prizidek OŠ in telovadnica v Naklem, 1998
  • Osnovna šola Trstenik, 1998
  • Osnovna šola France Prešeren v Kranju, 2003
  • Osnovna šola v Stražišču, 2004
  • Srednja biotehniška šola Kranj, 2006
  • Ekonomska gimnazija Kranj, 2007
  • Fakulteta za organizacijske vede v Kranju, 1998
  • Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani (v pripravi)
  • Fakulteta za kemijo v Ljubljani (v pripravi)
 • Objekti za športno dejavnost:
  • Športna dvorana s plezalno steno na Zlatem polju, 1997
  • Športna dvorana v Cerkljah, 2002
  • Športna dvorana v Šenčurju, 2002
  • Zunanji olimpijski bazen v Kranju, 2003
  • Smučarski skakalni športni center na Gorenji Savi pri Kranju, 2005
 • Objekti za zdravstvo dejavnost:
  • Lekarna Kranj, 1995
  • Lekarna Železniki, 2001
  • Zdravstveni dom Kranj, 2006
 • Proizvodni objekti:
  • Proizvodna hala Fructal v Kamniku, 2000
  • Obnova objekta Gorenjskih mlekarn v Kranju, 2001
  • Tovarniška hala Calcit Kamnik, 1998-2002
  • Poslovni objekti v Lescah (bivša Veriga), 2002
  • Tiskarsko središče DELA v Ljubljani, 2000-2002
  • Obrtna cona Prevolski mlin – Kokrica, 2004
  • Domel Železniki – proizvodna hala, 2007
 • Poslovni objekti:
  • Poslovni objekt in baza AMZS v Kranju, 1998
  • Prizidek Zavarovalnice Triglav v Kranju, 1998
  • Poslovni objekt EMONA MERKUR na Bledu, 1998
  • Avto salon Pišek pri Škofji loki, 1999
  • Upravna stavba Domel Železniki, 2004
  • Objekt Obrtne zbornice Kranj, 2005
  • Toyota - prodajni salon in servis, v Kranju, 2007
 • Trgovski objekti:
  • Hipermarket Tržič, 1999
  • Hipermarket Cerklje, 2001
  • Poslovni center Planina - SPAR, 2002
  • KALIA , Semenarna Ljubljana, 2006
 • Revitalizacija objektov:
  • Obnova objektov v mestnem jedru Kranja, 1985-1995
  • Obnova mestnega obzidja in obrambnih stolpov v Kranju, 1996

 

Ceste in objekti komunalne infrastrukture

 • Gradnja plinovodnega omrežja:
  • V Mestni občini Kranj
  • V občini Naklo 
 • Izgradnja komunalne infrastrukture in rekonstrukcija cest:
  • Rekonstrukcija cest in komunalne infrastrukture na Bledu, 2002-2003
  • Stanovanjski objekti na Mlaki – Grič (infrastruktura), 1997-1998
  • Primskovo – Mercator, 2001
  • Območje Primskovo - sever in jug, 2002-2007
  • Območje Orehka in Drulovke, 2002-2005
  • Stražišče s Kalvarijo, 2006
  • Kokrica in Mlaka, 2005 in 2006
  • Britof – vzhod, 2005
 • Obnova komunalne infrastrukture in obnova tlakov v starem mestnem jedru Kranja:
  • Maistrov trg, Tavčarjeva, Prešernova, Reginčeva, Tomšičeva, 2002-2007

 

 • Rekonstrukcija in obnova lokalnih občinskih cest:
  • Rekonstrukcija cest v Šenčurju, 2000-2002
  • občina Mengeš, 2001-2007
  • občina Cerklje na Gorenjskem, 1999-2007
  • občina Trzin, 2005 in 2007
  • mestna občina Kranj, 2000-2007
 • Izgradnja kolesarskih poti in pločnikov:
  • mestna občina Kranj, 2004-2007
  • občina Kamnik, 2005-2007
 • Izgradnja opornih zidov in regulacija vodotokov:
  • MOK, Goriče, 2006
  • Kokrica, 2005
  • Kamnik, Klemenov Mlin, 2005
  • Mengeš, Dobeno, 2002
  • Javornik – Čepulje, 2006
 • Izgradnja vodohranov:
  • Šenturška gora – Cerklje, 2005
  • Povlje, MOK, 2005
  • Sanacija Vodovodnega stolpa v Kranju, 2004

 

 • Urejanje komunalne deponije v Tenetišah, 2000-2007