pixel

PE ENERGETIKA

PE Energetika opravlja dve osnovni dejavnosti:

 • Toplotna oskrba in
 • distribucija zemeljskega plina.

Za kvalitetno in nemoteno toplotno oskrbo več kot 7.000 odjemalcev, priključenih na skupne kotlovnice in več kot 3.000 odjemalcev zemeljskega plina skrbi 22 strokovno usposobljenih energetikov.

Sanacija javnih stavb z energetskim pogodbeništvom v MO Kranj

Odločite se za ogrevanje na zemeljski plin

Veliko uporabnikov se je v času gradnje plinovoda na njihovem območju odločilo za izgradnjo plinskega priključka "na zalogo". Če ste tudi vi med njimi, nam dovolite, da navedemo nekaj bistvenih prednosti zemeljskega plina v primerjavi z drugimi energenti in vas prepričamo, da se odločite za ogrevanje na zemeljski plin.

 • Starejše kurilne naprave so praviloma kombinirane in predimenzionirane, kar se odraža na nizkih izkoristkih in večji porabi goriva.
 • Sodobne naprave so prirejene izključno za kurjenje zemeljskega plina in omogočajo nizkotemperaturno ali celo kondenzacijsko obratovanje, kar zagotavlja zelo visoke izkoristke.
 • Manjše dimenzije naprav prinašajo prihranek na prostoru, najbolj izrazito pri stenskih izvedbah.
 • Regulacijski elementi omogočajo popolnoma samodejno in optimalno delovanje.
 • Zemeljski plin omogoča celovito toplotno oskrbo (ogrevanje, topla voda, kuhanje).
 • Zaradi lastnosti goriva čiščenje kurilnih naprav praktično odpade, razen predpisanih pregledov kurilnih naprav in meritev izpustov dimnih plinov.
 • Nabava zaloge goriva ni potrebna, saj se plin plačuje po dejanski porabi za nazaj.
 • Ugodna cena zemeljskega plina.
 • Zemeljski plin je, poleg obnovljivih virov, najčistejše gorivo.