pixel

Vrednote

•    skrb za zadovoljstvo uporabnikov storitev
•    razvoj odgovornega dolgoročnega razmerja s poslovnimi partnerji
•    kompetentnost (profesionalnost in odgovornost)
•    zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih
•    prijaznost (do strank in med zaposlenimi)
•    preglednost poslovanja
•    varnost, zaupnost in stabilnost
•    ustvarjalnost
•    etičnost (v odnosu do komitentov in v odnosih med zaposlenimi)
•    odgovornost do okolja
•    ustvarjanje vrednosti za delničarje