pixel

GRADITE ALI KUPUJETE PARCELO ZA GRADNJO?

Za vse ki se odločate graditi hišo ali kupujete parcelo za gradnjo vam v našem podjetju nudimo nabor storitev, ki vam bodo v pomoč pri vaši odločitvi.

Ali ste v dvomih kaj in kje lahko gradite. Vas zanima kakšno parcelo kupujete.  

Ob vaši veliki odločitvi pridobitve lastne nepremičnine vam stojimo ob strani s celovitim naborom storitev pod eno streho:

 • Preveritev veljavnih prostorskih aktov
 • Pregled stanja parcele (urejenost mej, pravilnost določitve površine parcele)
 • Oblikovanje gradbene parcele (ureditev mej, parcelacija)
 • Geodetski načrt za potrebe projektiranja
 • Izdelava projektne dokumentacije
 • Inženiring in nadzor nad gradnjo
 • Zakoličba
 • Geodetsko spremljanje gradnje
 • Geodetski načrt novega stanja
 • Vpis objekta v uradne evidence
 • Pridobitev hišne številke

Informacije glede celotnega nabora storitev:
Miha Hauptman
tel: 031 383 992
e-naslov: miha.hauptman@domplan.si