pixel

Sistemska kontrola distribucijskega sistema zemeljskega plina

Domplan d.d., kot izvajalec gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Mestni občini Kranj, občini Naklo in občini Šenčur, bo v mesecu maju in juniju 2023 izvajal sistemsko kontrolo distribucijskega sistema zemeljskega plina.

 


Sistemska kontrola med drugim zajema kontrolo tras plinovodov, in sicer glavnih plinovodov, ki se vrši s posebnim vozilom, ter kontrolo priključnih vodov in hišnih priključkov do tipskih plinskih omaric na objektih, ki se vrši ročno, z obhodom kontrolorja na terenu.

 

Pregled omrežja bo izvajalo za to posebej usposobljeno podjetje Laboratorijski sistemi, d. o. o..

 

Trase plinovodnega omrežja potekajo tudi po zemljiščih v zasebni lasti. Ker se mora sistemska kontrola izvajati ročno, z obhodom kontrolorja tudi po teh zemljiščih vljudno naprošamo lastnike zemljišč za strpnost in razumevanje, ter naprošamo, da omogočite prosti dostop do tras plinovoda.

 

Če želite več informacij o sami izvedbi sistemske kontrole, smo vam na voljo na telefonski številki 04 20 68 754. Domplan d.d.

 

Domplan d.d.