pixel

PRENOVA KOTLOVNICE  S2 IN OBNOVA TOPLOVODA ŠORLIJEVO NASELJE 

Podjetje Domplan d.d. je v mesecu septembru zaključilo s projektom prenove kotlovnice S2 in menjavo toplovodnega omrežja v Šorlijevem naselju v Kranju. Celotna investicija je bila razdeljena v  I. in II. fazo. Vrednost I. faze je znašala ca. 100.000€ z DDV in II.faze cca. 810.000€ z DDV.

Prenova kotlovnice je zajemala gradbena, strojna in elektro dela. Gradbena dela na kotlovnici so zajemala obnovo strehe, zamenjavo  oken, vrat, sanacijo  betonskih površin, ter oplesk zunanjih in notranjih površin. Strojni del je zajemal vgradnjo dveh toplovodnih kotlov s prigrajenim plinskim gorilnikom moči vsak po 1.400 kW, izvedbo dveh novih odvodnikov dimnih plinov, vgradnjo prenosnika toplote, zamenjavo distribucijskih črpalk, ventilov, cevovodov, itn. S prenovo je celotni ogrevalni sistem prešel na zaprt sistem vzdrževanja statičnega tlaka, s prigrajenimi diktirnimi črpalkami in odplinjevalno napravo. V kotlovnici so bile zamenjane celotne elektro inštalacije, vgrajen krmilnik za krmiljenje delovanja postrojenja in pomožne naprave za daljinski nadzor nad kotlovnico.

Z menjavo toplovoda po naselju je bilo skupno zamenjanih ca. 3.300m cevovodov. Obstoječe jeklene cevovode, ki so potekali po kinetah so zamenjali predizolirani cevovodi s prigrajeno indikacijo puščanja. Trasa novih cevovodov v večini poteka po obstoječih AB kinetah. Sočasno z menjavo toplovodnih cevi je bila vgrajena tudi elektro kabelska kanalizacija za možnost povezave, daljinskega nadzora in upravljanja toplotnih postaj.

Kotlovnica in vse toplotne postaje, do katerih se je obnavljal toplovod so po prenovi prešle na daljinski nadzor in upravljanje iz sedeža PE Energetika.

Po izvedbi prenove kotlovnice in toplovoda etažni lastniki niso bili deležni dodatnih finančnih obremenitev, saj bodo preostalo razliko poplačali z ustaljenim namenskim varčevanjem. Prihranki zaradi manjših toplotnih izgub toplovoda, boljšega izkoristka kotlov in optimalnejše regulacije pa bodo etažni lastniki deležni v januarju 2018, z znižanim variabilnim stroškom ogrevanja v višini ca. 12%. 

Pogoje za zagon investicije je omogočilo vodstvo Domplana, ki je skupaj s kurilnim odborom pripravilo izhodišča za pripravo tehnične dokumentacije in pogoje financiranja z odloženim plačilom. Možnost in breme odloženega plačila je prevzela družba Domplan d.d..

Preberite še (iz Gorenjskega Glasa):

V načrtu rekonstrukcija kotlovnice

Ogrevanje po prenovi cenejše