pixel

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce


Informacija gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina o reklamacijah in pritožbah (na podlagi 50. in 175. člena Energetskega zakona – Uradni list RS. Št 17/14 in 81/15)

Dobavitelj zemeljskega plina, DOMPLAN, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upoštevalo vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.
V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:
 

1.    Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju, DOMPLAN, d.d. in sicer po pošti na naslov Bleiweisova 14, 4000 Kranj, preko faksa št. 04/2068 801 ali elektronske pošte energetika@domplan.si.

2.    V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja, lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS) pri Evropskem centru za reševanje sporov – ECDR (v nadaljevanju: imenovani izvajalec IRPS).
Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega  izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015).
 Gospodinjski odjemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo neposredno na spletni strani www.ecdr.si ali preko e-pošte info@ecdr.si oziroma tel. št. 08/2056 590  imenovanega izvajalca IRPS.
Gospodinjski odjemalec lahko poišče dodatno pomoč v zvezi s pravicami potrošnika pri:


•    Tržnem inšpektoratu RS www.ti.gov.si/ 
•    Uradu Republike Slovenije za varstvo potrošnikov www.mgrt.gov.si/ 
•    Zvezi potrošnikov Slovenije: www.zps.si