pixel

Distribucija zemeljskega plina

Družba Domplan d.d. od leta 1990 dalje na osnovi medsebojnih pogodb izvaja vsa dela v zvezi s plinifikacijo široke potrošnje na območju Mestne občine Kranj in občine Naklo, od 2008 dalje pa tudi v delu občine Šenčur.

Za izgradnjo plinovodnega omrežja in priključitvijo je pristojna PE Inženiring, ostala dela v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem, ter distribucijo in dobavo zemeljskega plina pa izvajamo v PE Energetika.

V letu 2009 smo podpisali koncesijski pogodbi za izvajanje nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za 1. območje občine Šenčur in celotno območje Mestne občine Kranj, v letu 2010 pa je bila podpisana koncesijska pogodba tudi z Občino Naklo.

Za to področje distribucije zemeljskega plina smo v letu 2006 na osnovi določil Energetskega zakona pri Agenciji za energijo Republike Slovenije pridobili licence za:

  • dejavnost sistemskegaga operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
  • dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom,
  • dobavo zemeljskega plina odjemalcem, ki niso upravičeni odjemalci.

Naša družba je član Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP). GIZ DZP je organizacija s sedežem v Ljubljani. Ustanovili smo jo slovenski distributerji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese svojih članov.

 

Modro je imeti zemeljski plin. Enkrat za vselej. Brez menjave jeklenk.

 

Modro je imeti zemeljski plin...