pixel

VARNA UPORABA ZEMELJSKEGA PLINA

Varna uporaba zemeljskega plina je zagotovljena s pravilno projektirano in brezhibno izvedeno plinsko instalacijo.

Za varno uporabo je pomembno tudi redno vzdrževanje plinskih naprav in instalacije ter spoštovanje navodil o uporabi zemeljskega plina.
Plinsko instalacijo lahko projektirajo le projektanti z ustrezno strokovno izobrazbo, s projektantskim izpitom in registracijo pri Inženirski Zbornici Slovenije.

Izvajalci plinovodne napeljave morajo biti usposobljen in registriran za izvajanje plinskih instalacij. Izvajalec se mora pred pričetkom izvajanja del registrirati pri strokovni službi ODS. Pri registraciji je potrebno predložiti potrdilo o registraciji podjetjaA-test varilca in A-teste uporabljenih materialov.


MRP Naklo

Vse dimovodne naprave, ki služijo za odvod dimnih plinov iz plinskih trošil, morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi predpisi in pregledane s strani območne dimnikarske službe.

Priklop novozgrajene hišne instalacije na plinovodno omrežje lahko izvede le distributer plina. Ob priklopu je obvezna kontrola trdnosti in tesnjenja instalirane hišne napeljave.

Vsa plinska trošila morajo imeti veljavna potrdila o skladnosti z Zakonom o splošni varnosti proizvodov in z 8. in 18. členom Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode.

Zemeljski plin je brez vonja. Zaradi večje varnosti uporabe v široki potrošnji mu dodamo odorirni plin (podobno plinu v jeklenkah), ki ga človek zazna po neprijetnem vonju že pri majhni koncentraciji.

Zemeljski plin je lažji od zraka. V primeru puščanja se dviga pod strop prostora, zato mora biti poskrbljeno za ustrezno prezračevanje.