pixel

Družba Domplan d.d. že od leta 2010, ko je kupila prvo vozilo in polnilnico na stisnjen zemeljski plin (SZP oz. CNG – Compressed natural gas) uvaja vozila na SZP v svojem voznem parku.

Trenutno ima družba v lasti 15 vozil, ki so ekonomsko in okoljsko bistveno bolj sprejemljiva od bencinskih in dizel vozil.

Družba Domplan d.d. načrtuje gradnjo javne polnilnice za osebna in tovorna vozila v Čirčah pri Kranju ter njeno otvoritev v sredini leta 2020.

Več o vozilih na SZP si lahko preberete na spletni strani: https://www.zemeljski-plin.si/promet/

Vozni park CNG vozil


Vozni park CNG vozil


Polnilnica CNG