pixel

Navodilo za sporočanje podatkov o trošilih (za vse odjemalce zemeljskega plina razen gospodinjskih odjemalcev)

Skladno z Energetskim zakonom (EZ1, Uradni list št. 17/2014 in 81/2015, v nadaljevanju: zakon) morajo vsi odjemalci operaterju distribucijskega sistema, na katerega so priključeni, sporočiti podatke o svojih trošilih. V ta namen objavljamo obrazec za sporočanje podatkov o trošilih. Prosimo vas, da naveden obrazec izpolnite in nam pošljete po pošti.

 

OBRAZEC:

Obrazec za sporočanje podatkov o trošilih (doc)

Obrazev za sporočanje podatkov o trošilih (PDF)

 

V rubriki namen uporabe zemeljskega plina pa obkrožite tisto številko (od 1 do 12), pod katero je navedena ustrezna uporaba zemeljskega plina na vašem odjemnem mestu. Vsi odjemalci razen zaščitenih odjemalcev obkrožijo eno izmed številk od 1 do 10. Zaščiteni odjemalci obkrožijo številko 11 ali 12.

 

V skladu z zakonom so zaščiteni odjemalci:

  • Gospodinjski odjemalci;
  • Osnovne socialne službe, ki so izvajalci:
    • zdravstvene dejavnosti, vključno z rehabilitacijo in nego;
    • vzgojno-varstvene dejavnosti;
    • izobraževalne dejavnosti, vključno z dijaškimi in študentskimi domovi ter univerzitetnimi  knjižnicami;
    • socialnovarstvene dejavnosti.

Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec nam pošljite na naslov:

 

DOMPLAN d.d.

Bleiweisova 14

4000  KRANJ

 

V kolikor obrazca ne bomo prejeli, bomo uporabili podatke, ki jih vodimo v naših

 

Vodja PE Energetika:

Luka Šink