pixel

Prednosti in uporabnost zemeljskega plina

Med pomembnejše prednosti zemeljskega plina zanesljivo sodijo izjemno visok energetski izkoristek, okolju prijazen proces izgorevanja in konkurenčna cena.

  •  Ekološka sprejemljivost

Zemeljski plin je fosilno gorivo, ki pri izgorevanju povzroča najmanjše emisije dimnih plinov in najmanjše emisije toplogrednih plinov. Ob pravilni nastavitvi plinskih naprav sta edina stranska produkta, ki nastajata v procesu izgorevanja, ogljikov dioksid in voda.

  •  Zanesljivost oskrbe

Ocene svetovnih zalog primarnih energentov kažejo, da bi ob današnji porabi zaloge zemeljskega plina zadoščale za naslednjih osemdeset let. Odkrivajo se vedno nove zaloge in tehnologije, ki omogočajo proizvodnjo zemeljskega plina. Slovenija zemeljski plin uvaža iz Rusije in Alžirije, povezani tako smo tudi s Hrvaškim plinovodnim sistemom. Slovenija ima zakupljene zaloge v skladiščih v Avstriji, prav tako predvideva izgradnjo lastnih skladišč zemeljskega plina v Sloveniji, kjer bi bile na voljo zaloga za večmesečni konzum. Prav zaradi zgoraj navedenih dejstev ima Slovenija izredno zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom.

  • Visok energetski izkoristek

Sodobne plinske naprave odlikujejo visoki izkoristki, nizki vzdrževalni stroški in dolga življenjska doba. Zgorevanje plina se s pomočjo regulacije vseskozi prilagaja zunanjim vremenskim razmeram in notranjim bivalnim potrebam.

  • Cena

Zemeljski plin je najcenejše fosilno gorivo, cena koristne energije je najnižja. Investicija je v primerjavi z ostalimi energenti nižja.

  • Plačevanje porabe po porabljeni količini

Porabo plina lahko stalno nadzorujemo in jo preko plinomera plačujemo po dejanski porabi. Za večino ostalih energentov je potrebno financirati lastno zalogo.

  • Prihranek prostora

Pri zemeljskem plinu ne potrebujete prostora za postavitev rezervoarja, stabilne peči, zalogovnika ali shrambe.

  • Vsestranska uporabnost

Zemeljski plin je široko uporaben tako v industriji, gospodinjstvih in javnih ustanovah.
V gospodinjstvih ga uporabljamo za ogrevanje in delovanje klimatskih naprav, gretje vode in kuhanje.
V industriji je v rabi za ogrevanje, hlajenje, proizvodnjo toplote v tehnoloških procesih, proizvodnjo elektrike in kot surovina.


Gorenje plina